Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského

štvorročné gymnázium v Banskej Bystrici

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského (skratka GJGT) je štvorročné gymnázium v Banskej Bystrici, s matematickými, prírodovednými a všeobecnými triedami, a päťročné francúzske bilingválne gymnázium. Sídli na Tajovského ulici v banskobystrickej mestskej časti Fončorda. Ako jediná stredná škola na Slovensku nesie meno slovenského spisovateľa, prozaika a dramatika J. G. Tajovského. Ako hovorové označenie školy sa traduje názov "Taják".

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského


Základné údaje
Rok založenia1. september, 1976
Zameranieštvorročné štúdium, bilingválna francúzska sekcia
RiaditeľPaedDr. Marek Balážovič, PhD.
Kontaktné údaje
AdresaTajovského 25 97401
Banská Bystrica
Oficiálny webwww.gjgt.sk

Gymnázium vzniklo 1. septembra 1976 rozdelením Gymnázia na Nábreží Duklianskych hrdinov (dnes Gymnázium Andreja Sládkoviča) na dve samostatné gymnáziá z dôvodu zvýšeného záujmu o túto formu štúdia. Rozhodlo o tom plénum Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici na svojom zasadnutí dňa 2. júla 1976 uznesením číslo 10/76. Počiatočný názov bol Gymnázium na Tajovského ulici, Banská Bystrica.

V priestoroch nádvoria školy počas letných mesiacov premieta letné kino s názvom Kino v bazéne.

Dejiny školy

upraviť
 
Plánovaná podoba školy zo 70. rokov

Na základe zriaďovacej listiny sa odčlenilo 16 tried a 33 pedagogických pracovníkov od doterajšieho Gymnázia v Banskej Bystrici a vytvorilo samostatnú školu. Vlastné vyučovanie v nových priestoroch začalo 15. októbra 1976. Odborné priestory a priestory pre vedenie školy sa postupne dokončovali, vyučovanie niektorých predmetov prebiehalo v provizórnych priestoroch. Od školského roku 1977/1978 sa začala na škole uskutočňovať priebežná pedagogická prax poslucháčov Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici.

Prvým riaditeľom školy bol menovaný František Adamča, zástupcom riaditeľa sa stala Petronela Melicherová. Pedagogický zbor mal 31 členov. Významnou zmenou v školskom roku 1976/77 bolo odovzdanie bloku odborných učební a kabinetov, čím sa vytvorili priaznivé podmienky pre vyučovanie matematiky, fyziky, chémie a biológie. V nasledujúcom školskom roku 1978/79 boli do užívania odovzdané tri jazykové učebne. Od školského roku 1979/1980 sa pristúpilo k postupnej realizácií Projektu novej výchovno-vzdelávacej sústavy. Tento projekt predstavoval veľmi výrazný zásah do vtedajšej koncepcie gymnázií a poslania, ktoré gymnáziá v rámci československej výchovno-vzdelávacej sústavy plnili. Hlavným zámerom bolo dosiahnuť zjednotenie troch prúdov stredného školstva, t. j. gymnázií, stredných odborných škôl a odborných učilíšť pri príprave mladej generácie. V príprave gymnázií to znamenalo posilniť ich polytechnický charakter a zaradením bloku predmetov odbornej prípravy prekonať jednostranné zameranie na teoretickú prípravu a umožniť na gymnáziách aj prípravu žiakov pre vstup do zamestnania. Gymnázium bolo zaradené medzi 5 gymnázií na Slovensku, ktoré mali overovať účinnosť novej koncepcie v I. etape.

Toto gymnázium dostalo svoj čestný názov roku 1989 po slávnom slovenskom spisovateľovi, rodákovi z Tajova, Jozefovi Gregorovi Tajovskom.

Zaujímavosti

upraviť
  • od roku 1993 je škola pridruženou školou UNESCO
  • v roku 2001 bola škole udelená Pamätná plaketa za rozvoj Banskobystrického kraja
  • v školskom roku 1987/1988 boli vytvorené aj triedy so špeciálnym zameraním na matematiku
  • demokratické zmeny po novembri 1989 viedli k voľbe nového vedenia školy a novým riaditeľom sa v roku 1990 stal Ing. Marián Paulus
  • vytvorením bilingválnej slovensko-francúzskej sekcie v školskom roku 1991/92 sa zavŕšilo dvojročné úsilie prezidenta Alliancie Francaise Ing. Tomáša Mártona, nového vedenia školy a širokej frankofónnej verejnosti
  • počas augusta 2013 v areáli gymnázia začalo premietať Kino v bazéne, projekt open-air kina je realizovaný bývalými študentmi gymnázia.
  • v rokoch 2012[1] a 2013[2] bola škola hodnotená ako najlepšie gymnázium v Banskobystrickom kraji

Riaditelia školy

upraviť

Absolventi

upraviť

Na Gymnáziu J. G. Tajovského od jeho založenia v roku 1976 úspešne ukončilo štúdium množstvo osobností kultúrneho a vedeckého života:

Galéria

upraviť

Externé odkazy

upraviť

Webová stránka školy – Zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok

Súradnice: 48°44′23″S 19°07′32″V / 48,739601°S 19,125674°V / 48.739601; 19.125674