Hasič

(Presmerované z Hasiči)

Hasič (staré označenie je požiarnik od roku 1953 [1][2][3]) je označenie pre profesionálneho, alebo dobrovoľného člena hasičskej jednotky.

Hasiči pri zásahu
O časopise Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pozri Požiarnik (časopis).

Poslanie hasičov

upraviť

Od minulosti, kedy mali hasiči ako hlavnú úlohu hasenie požiarov a rozširovanie osvety obyvateľstvu, sa spektrum úloh hasičstva značne rozšírilo. V súčasnosti zasahujú príslušníci hasičských zborov a jednotiek, okrem požiarov, aj pri dopravných nehodách, hromadných haváriách, živelných pohromách, úniku nebezpečných a rádioaktívnych látok, množstve rôznych technických zásahova rôznych záchranných prácach. Nezanedbateľná je aj osvetová činnosť ohľadom poučenia obyvateľstva a kontroly požiarneho zabezpečenia budov. Hasiči často spolupracujú s policajnými, záchranárskymi, zdravotníckymi a vojenskými zložkami pri riešení núdzovej situácie.

História hasičstva

upraviť

Prvé zmienky o organizovaných jednotkách určených na hasenie požiarov pochádzajú až z dôb Starovekého Ríma. Vtedy boli zriaďované za mestom stanice s posádkou až 500 otrokov (nazývané prefectures urbi), ktoré zasahovali pri požiaroch mesta. Požiare boli v tých časoch veľmi časté, keďže množstvo patricijov zarábalo na tom, že sa stavalo rýchlo a lacno. Domy mali obyčajne drevené stropy, podlahy a nábytok, a boli až 5 poschodí vysoké. Hasilo sa vtedy len vodou (čerpaná z fontán, studní a riek) a tlmičmi, ktorými sa oheň utláčal. Okrem hasenia požiarov vykonávala „prefektúra“ aj osvetovú činnosť (zabezpečenie obydlí proti vzniku požiarov) a zasahovala ako dnešná polícia pri hromadných vzburách a zločinoch.

Po zániku Starovekého Ríma bola organizovaná hasičská činnosť zabudnutá a prešla do povinnosti všetkých občanov mesta. Mestá si samostatne upravovali nariadenia na ochranu pred požiarmi. Vo väčšine miest museli majitelia domov, okrem samotnej likvidácie požiaru, mať vo výbave domu aj vedro a rebríky.

Hasičské zbory, ale len dobrovoľné alebo obecné, sa v Uhorsku začali zakladať až v 18. storočí. Nadväzovali tým na zákony cisára Jozefa II., ktorý roku 1788 vydal prvý požiarny poriadok. V roku 1888 bolo dané do platnosti nariadenie, podľa ktorého mali byť v každej obci s vyše 50 usadlosťami zriadené hasičské zbrojnice. Najstarším hasičským zborom z tých čias je Dobrovoľný hasičský zbor Bratislavy založený roku 1867.

Po vzniku Československej republiky v roku 1918 bol založený Zväz dobrovoľného hasičstva Československa. Dobrovoľné hasičské zbory na území Slovenska zastrešovala Slovenská zemská hasičská jednota, založená roku 1922 v Trenčíne. Tá združovala roku 1939 až 3 221 dobrovoľných hasičských zborov s 65 471 členmi. Profesionálne zbory boli vo vtedajších časoch zriedkavé (len v niektorých veľkých mestách), najčastejšie boli dobrovoľné a obecné resp. mestské jednotky.

Prvý zákon, ktorý podriadil hasičské zbory pod kompetenciu ministerstva vnútra, bol zákon č. 62/1950 Zb. o ochrane pred požiarmi a inými živelnými pohromami, prijatý v novom povojnovom Československu. Ten nariaďoval zriadenie profesionálnych, mestských a závodných hasičských útvarov v mestách s vyše 50 000 obyvateľmi a na miestach podľa rozhodnutia národného výboru. Neskôr bola zriadená Ústredná správa štátneho požiarneho dozoru v Prahe, ktorá zodpovedala za protipožiarnu bezpečnosť v štáte a Československý zväz požiarnej ochrany združujúci dobrovoľné hasičské jednotky.

Po rozdelení Československa na Slovensko a Česko došlo k reorganizácii hasičstva. K 1. aprílu 2002 bol uzákonený Hasičský a záchranný zbor pod ktorý patria všetky profesionálne hasičské zbory na území Slovenska.[4] Vznikla tiež Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky. Okrem toho boli v mnohých firmách a dopravných spoločnostiach zriadené závodné hasičské zbory a jednotky.

V roku 2013 minister vnútra Robert Kaliňák navrhol reformu umožňujúcu aby boli dobrovoľní hasiči viac využívaní pri zásahoch. Ich nasadenie vykryje miesta kam dojazd profesionálnych hasičov trvá 30 minút a viac a zároveň bude lacnejšie ako prijatie 2500 profesionálov. Okolo 1500 dobrovoľníkov by mohlo doplniť systém profesionálov. Projekt ráta aj s prijatím 360 hasičov do HaZZ.[5]

Zdolávanie požiarov, záchranné práce vykonávajú:

 • Hasičský a záchranný zbor, ktorý je zložený z príslušníkov (skratka HaZZ) – prezídium HaZZ, Krajské a okresné riaditeľstvá HaZZ, záchranné brigády v Žiline, Malackách a Humennom. HaZZ má okolo 4400 hasičov, z toho 3200 zasahuje.
 • Závodný hasičský útvar, ktorý je zložený zo zamestnancov, ktorí činnosť v jednotke vykonávajú ako hlavnú pracovnú náplň (skratka ZHÚ).
 • Závodný hasičský zbor, ktorý je zložený zo zamestnancov, ktorí činnosť v jednotke nevykonávajú ako hlavnú pracovnú náplň (skratka ZHZ).
 • Dobrovoľný hasičský zbor obce, ktorý je zložený z členov (skratka DHZO).

Hasičská technika, výstroj a výzbroj

upraviť

Hasičské vozidlá

upraviť
 
Cisternová automobilová striekačka (CAS) na podvozku MAN LE 200 R
 
Cisternová automobilová striekačka (CAS) na podvozku MAN TGA 18.313 v Kodani, Dánsko
 
Automobilový rebrík (AR) na podvozku Iveco-Magirus 160E30 v Poľsku
 
Hasič s nasadeným autonómnym dýchacím prístrojom

Rozdelenie motorových vozidiel používaných v Hasičskom a záchrannom zbore Slovenskej republiky, podľa EN 1846-1:

1. Požiarny hasiaci a záchranný automobil

 • AS – Automobilová striekačka
 • CAS – Cisternová automobilová striekačka
 • DA – Dopravný automobil
 • KHA – Kombinovaný hasiaci automobil
 • PHA – Penový hasiaci automobil
 • PLHA – Plynový hasiaci automobil
 • PRHA – Práškový hasiaci automobil

2. Výšková záchranná automobilová technika

 • AP – Automobilová plošina
 • AR – Automobilový rebrík

3. Záchranný automobil

 • AHZS – Automobil hasičskej záchrannej služby

4. Sanitný automobil požiarnej služby

 • SAHZS – Sanitný automobil hasičskej záchrannej služby

5. technický automobil

 • EKOA – Automobil na ekologické havárie
 • DEA – Dekontaminačný automobil (určený na očistu zasahujúcich hasičov pri výskyte nebezpečných látok)
 • PPLA – Protiplynový automobil
 • TA – Technický automobil

6. Veliteľský a štábny automobil

 • VEA – Veliteľský automobil
 • ŠA – Štábny automobil
 • VYA – Vyšetrovací automobil

7. Automobil na prepravu osôb

 • A  – Autobus
 • OA – Osobný automobil

8. Pomocný automobil

 • HA – Hadicový automobil
 • NA – Nákladný automobil
 • T  – Traktor

9. Ostatné špeciálne automobily

 • AŽ  – Automobilový žeriav
 • VSA – Vyslobodzovací automobil

10. Požiarne prívesy

 • Prívesná motorová striekačka
 • Prívesný penomet
 • Prívesný primiešavač
 • Prívesná osvetľovacia rampa
 • Prívesný odsávač dymu
 • Príves hadicový
 • príves technický
 • Prívesný rebrík
 • Prívesná plošina
 • Príves ostatnej techniky

Výstroj a výzbroj hasiča

upraviť

Hasiči pri výkone svojho povolania nosia špeciálny hasičský oblek, ktorý je vyrobený z ohňovzdorného materiálu. Hasičský oblek je tmavomodrej, sivej až čiernej farby (výnimočne aj žlto-hnedej), viditeľne označený žltými, sivými alebo bielymi reflexnými páskami (výnimočne aj červenými) a nápisom HASIČI z reflexného materiálu na chrbtovej časti.

Súčasťou základného výstroja je aj:

 • Hasičská prilba (zväčša obsahuje aj svietidlo a vysielačku),
 • Hasičské rukavice (vyrobené z materiálu ako hasičský oblek),
 • Hasičský opasok (z koženého alebo iného materiálu, umiestňuje sa naňho malá hasičská sekera),
 • Hasičské čižmy (špeciálne prispôsobené pracovné čižmy),
 • Autonómny dýchací prístroj (maska a oceľová vzduchová fľaša),
 • Prenosná rádiostanica (vysielačka),
 • Pracovné rukavice (bežné pracovné rukavice),
 • Reflexná vesta (s nápisom HASIČI).

Hasič používa pri práci rôzne špeciálne vybavenie, uložené najmä v technickom automobile. Vybavenie rozlišujeme podľa typu zásahov na ktorých sa používa.

Hasičské vybavenie

upraviť
 
Hasiči a zdravotníci vyslobodzujú zranenú osobu z vraku vozidla
 
Hydraulické vyprosťovacie nožnice

Vyslobodzovacie vybavenie

upraviť
 • Hydraulické vyprosťovacie nožnice (používané na vyslobodenie osôb z vrakov áut)
 • Pohonná motorová jednotka pre hydraulické náradie
 • Elektrocentrála
 • Rozpínací valec
 • Podstavec (zakladací klin)
 • Strihač pedálov
 • Rezač bezpečnostných automobilových pásov
 • Pílka na rezanie autoskla
 • Rozbrusovačka (používa sa na kov, betón alebo murivo)
 • Vysokotlakové zdvíhacie vaky (vzduchové vaky, ktoré dokážu nadvihnúť bremená až 35 ton ťažké)
 • Vzduchový kompresor
 • Hasičská sekera (malá a veľká)
 • Motorová píla (používa sa na rezanie dreva)
 • Kladivo
 • Ručné nožnice na kov a plech,
 • Páčidlá a trhacie háky
 • Motykosekera a lopaty
 • Cestárska metla
 • Súbor zámočníckeho náradia
 • Dopravné kužele a dopravné kužele s výstražným oranžovým svetlom
 • Páska s nápisom HASIČI
 
Zásah hasičov pri požiari skládky odpadu
 
Zásah pomocou automobilovej plošiny (AP) pri požiari budovy

Protipožiarne vybavenie

upraviť
 • Oblek proti sálavému teplu
 • Hasiaci prístroj (snehový, penový, práškový, vodný a halotrónový),
 • Hasičská zásahová hadica
 • Sacia hasičská hadica (používa sa k doprave vody z vodného zdroja do čerpadla)
 • Sací kôš (saje vodu z vodného zdroja do sacej hadice)
 • Zberače, rozdeľovače, premiešavače a pretlakové ventily
 • Nadstavec podzemného hydrantu
 • Hydrantové kľúče
 • Požiarny ejektor (prúdové čerpadlo čerpajúce vodu z väčších hĺbok)
 • Hasičská prúdnica
 • Nadstavec na penu
 • Motorové čerpadlá (môžu byť zabudované v automobiloch alebo menšie prenosné)
 • Ručná striekačka
 • Rôzne hadicové príslušenstvo (hadicové spojky, tesnenia, prechody, záslepky a iné.)
 
Dekontaminačné zariadenie

Vybavenie používané pri chemických, ekologických a rádioaktívnych zásahoch

upraviť
 • Chemický oblek, obleky ABC (oblek na ochranu pred atómovými, biologickými a chemickými látkami)
 • Súprava na biologické odbúravanie ropných látok
 • Vedrá a lopatka
 • Prístroje na meranie rádioaktivity a chemickej kontaminácie

Iné záchranárske náradie a výstroj

upraviť
 • Neoprénový oblek (používa sa pri zásahu vo vode – potápači)
 • Suchý oblek (používa sa pri zásahu vo vode v zimných mesiacoch alebo vo veľmi chladnej vode – potápači)
 • Lano a horolezecký postroj s príslušenstvom
 • Záchranný kruh (používa sa na záchranu topiacich sa osôb)
 • Prenosný požiarny rebrík,
 • Záchranná sieť.

Zdravotnícka výbava

upraviť
 • Lekárska taška (obsahuje rôzne dezinfekčné prostriedky, obväzy, náplasti atď.)
 • Zdravotnícky súbor na ošetrenie popálenín
 • Oživovací prístroj
 • Nosidlá
 • Vaky na mŕtvoly

Dôležité informácie

upraviť

Tiesňové telefónne číslo Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky je 150 resp. 112.

Galéria

upraviť

Referencie

upraviť
 1. Zákon č. 35/1953 Sb.
 2. Hasičstvo, História, kolarovice.eu
 3. Dobrovoľný hasičský zbor, oravskaporuba.sk [online]. [Cit. 2020-05-11]. Dostupné online. Archivované 2020-08-15 z originálu.
 4. Hasičský a záchranný zbor [online]. Bratislava: Hasičský a záchranný zbor, [cit. 2013-02-13]. Dostupné online.
 5. Potrebujeme viac hasičov, Kaliňák to chce riešiť dobrovoľníkmi [online]. Petit Press, 06.11.2013, [cit. 2013-11-06]. Dostupné online.

Iné projekty

upraviť
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Hasič
 •   Wikislovník ponúka heslo Hasič

Externé odkazy

upraviť