Hossius z Cordoby

Svätý Hossius z Cordoby[1] (iné mená: Hosius Vyznávač[2], Hos(s)ius alebo Os(s)ius z Cordoby/Córdoby[3][4][5][6][7], lat. Ossius Cordubensis[1]; * 256, možno Córdoba – † 357/358[8]/359[1], Córdoba) bol hispánsky biskup v meste Cordóba, poradca cisára Konštantína I., jeden z hlavných obhajcov ortodoxie proti donatizmu a arianizmu, predsedal niekoľkým synodám, respektíve miestnym koncilom, a Prvému nicejskému koncilu.[8][9] Východnými cirkvami je považovaný za svätého, v západných martyrológiách sa nespomína.[10][2]

Hossius z Cordoby
biskup cordobský
Ikona Hosia z Cordoby
Ikona Hosia z Cordoby
Štát pôsobeniaRímska ríša
Biografické údaje
Varianty menalat. Ossius Cordubensis
Narodenie256
možno Córdoba
Úmrtie357/358/359
Córdoba
Svätenia
CirkevI. predkoncilová cirkev (do 325)
II. kresťanstvo nicejského koncilu (325 – 357)
III. arianizmus (minimálne formálne krátko pred smrťou)
Odkazy
Spolupracuj na Commons Hossius z Cordoby

ŽivotopisUpraviť

O Hossiovom ranom živote moc nevieme. Za biskupa bol vysvätený niekedy okolo roku 295. Za vlády Maximiána[9][11] alebo (podľa niektorých zdrojov menej pravdepodobne)[7] Diokleciána[9][12] bol prenasledovaný (vyznávač - confessor)[7]. Zúčastnil sa (podľa niektorých prameňov predsedal)[13] miestnej synode v Elvíre, ktorá sa uskutočnila niekedy okolo roku 300. Následne správy o ňom na vyše 12 rokov miznú.[7] V rokoch 312326 pôsobil ako poradca cisára Konštantína I. v cirkevných záležitostiach (napríklad vo vzťahu k donatizmu).[9] O tom, ako sa s cisárom spoznal sa nič nevie.[7] V roku 324 cisár Hossia vyslal na Východ, aby urovnal spor s ariánmi. V Alexandrii zvolal Hossius synodu, kde egyptský klér odsúdil Ariovo učenie a následne podobnú synodu/koncil zvolal aj v Antiochii (325), kde obdobne arianizmus odsúdil sýrsky klér. Keďže sa však spor nepodarilo urovnať, navrhol Hossius cisárovi Konštantínovi, aby zvolal veľký cirkevný koncil, ktorý mal spor raz a navždy rozhodnúť. Výsledkom snáh bol prvý ekumenický koncil v Nicai (325).[4] Hossius koncilu spolu s rímskymi kňazmi predsedal, a zohral významnú úlohu pri presadení protiariánskej vierouky - mal koncilu predložiť termín homoúsios.[14] Po koncile sa vrátil do Hispánie.[7] V roku 342/343 predsedal synode v Sardike (Sofii). Na synode sa mimo iné prijal kánon o možnosti odvolať sa so sporom k pápežovi, ako k poslednej inštancii. Následne správy o ňom na desať rokov miznú ďalšou známou zmienkou o ňom je list od pápeža Libéria (okolo 353).[9] Po nástupe ariánskeho cisára Konštantia II. na trón sa Hossius dostal do opozície voči vládnej moci. Po tom, čo cisár od západného kléru žiadal odsúdenie veľkého odporcu arianizmu biskupa Atanáza, Hossius výrazne pokarhal cisára za jeho zasahovanie do cirkevných záležitostí a dokonca aj priamo pred cisárom v Miláne odmietol Atanáza odsúdiť. V roku 356 bol Hossius povolaný na synodu do Sirmia, kde bol uväznený, a pod hrozbou represií v roku 357 ako storočný prinútený podpísať ariánsku formulu (tzv. druhá sriemská formula)[9][15]. Pred svojou smrťou svoj podpis (podľa Atanáza Alexandrijského stiahol, no západné pramene tento údaj neposkytujú.[11]

Je možné, že je adresátom Chalcidiovho (aj Calcidius a Chalkidos, novoplatonik) prekladu a komentára na Platónov spis Tímaios.[16] Iné názory tvrdia, že mohlo ísť o milánskeho patricija Ossia.[17]

ReferencieUpraviť

 1. a b c VLADÁR, Vojtech. Dejiny cirkevného práva. Praha : Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-238-7. S. 92.
 2. a b Náš prepodobný otec Pimen. (Svätý Hosius Vyznávač, kordobský biskup. Náš otec svätý Libérius, rímsky pápež.) [online]. Gréckokatolícka eparchia Bratislava, 2019-08-26, [cit. 2020-07-14]. Dostupné online.
 3. DRAHOMÍR, Suchánek; VÁCLAV, Drška. Církevní dějiny: Antika a středověk. Praha : Grada Publishing a.s., 2013-10-29. ISBN 978-80-247-3719-5. S. 329. (po česky)
 4. a b ZÁSTĚROVÁ, Bohumila. Dějiny Byzance. Vyd. 1. Praha : Academia, 1992. 529 s. ISBN 80-200-0454-8. S. 39 – 40.
 5. KHOURY, Raymond. Spása templářů. Ostrava : Nakladatelství DOMINO, 2011-05-30. Dostupné online. ISBN 978-80-7303-701-7. S. 307. (po česky)
 6. Církeví dějiny - Socrates Scholasticus [online]. www.fatym.com, [cit. 2020-07-14]. Dostupné online.
 7. a b c d e f Hosius (1) In: HENRY, Wace. A Dictionary of Christian Biography and Literature to the End of the Sixth Century A.D., with an Account of the Principal Sects and Heresies.. Grand Rapids, MI : Christian Classics Ethereal Library, 1911. Dostupné online. S. 794 – 796. (po anglicky)
 8. a b Hosius Of Córdoba In: Encyclopedia Britannica [online]. [Cit. 2020-07-14]. Dostupné online. (po anglicky)
 9. a b c d e f Hosius of Cordova In: Catholic Encyclopedia [online]. [Cit. 2020-07-14]. Dostupné online.
 10. Saint Hosius the Confessor, Bishop of Cordova [online]. The Orthodox Church in America, [cit. 2020-07-14]. Dostupné online.
 11. a b Hosius (or Ossius) In: The Oxford Dictionary of the Christian Church. Ed. Frank Leslie Cross, Elizabeth A. Livingstone. 3rd. ed. Oxford : Oxford University Press, 1997. 1786 s. ISBN 019211655X, 9780192116550. S. 792 – 793.
 12. OSSIUS (Hosius) In: Encyclopedia of Ancient Christianity. Downers Grove : InterVarsity Press, 2014. ISBN 978-0-8308-9717-9. S. 2:991. (po anglicky)
 13. Elvira, Council of, In:CANER, Daniel F.. The Cambridge Dictionary of Christianity. Ed. Daniel Patte. Cambridge : Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-0-521-52785-9, 978-0-521-82096-7. S. 366.
 14. ECUMENICAL COUNCILS In: The Encyclopedia of Eastern Orthodox Christianity. Ed. John Anthony McGuckin. Malden, MA : Blackwell Publishing Ltd., 2011. ISBN 978-1-405-18539-4. S. 206. (po anglicky)
 15. Ossius In: Lexikon für Theologie und Kirche. Ed. Michael Buchberger, Walter Kasper. 3., völlig neu bearb. Aufl. Band 7. Maximilian bis Pazzi. Freiburg, Basel, Rom, Wien : Verlag Herder, 1998. ISBN 3-451-22007-5. S. 1169.
 16. Hosius or Ossius In:CANER, Daniel F.. The Cambridge Dictionary of Christianity. Ed. Daniel Patte. Cambridge : Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-0-521-52785-9, 978-0-521-82096-7. S. 566 – 567.
 17. CALCIDIUS In: Encyclopedia of Ancient Christianity. Downers Grove : InterVarsity Press, 2014. ISBN 978-0-8308-9717-9. S. 1:409. (po anglicky)

Externé odkazyUpraviť