Igor Hochel

Igor Hochel (* 13. november 1953, Bratislava) je slovenský básnik, prozaik, prekladateľ, literárny vedec a vysokoškolský pedagóg.

Igor Hochel
slovenský básnik, prozaik, prekladateľ, literárny vedec a vysokoškolský pedagóg
Narodenie13. november 1953 (68 rokov)
Bratislava, Slovensko

ŽivotUpraviť

Igor Hochel vyštudoval odbor slovenský jazyk - bulharský jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia pôsobil až do roku 1987 v Kabinete literárnej komunikácie a experimentálnych metodík Pedagogickej fakulty v Nitre, pričom v roku 19821985 bol lektorom slovenského jazyka na sofijskej Univerzite Sv. Klimenta Ochridského. V roku 19871995 bol redaktorom literárneho mesačníka Romboid, 19961999 jeho šéfredaktorom. Od roku 1996 vyučuje na FF UKF v Nitre slovenskú literatúru 2. polovice 20. storočia, ako aj problematiku postmoderny, literárnu kritiku, semiotiku literatúry a kreatívne písanie, ostatné roky ako docent. Dejiny bulharskej literatúry prednášal externe v roku 19912004 na FF UK v Bratislave. V r. 2006 - 2008 bol predsedom Klubu nezávislých spisovateľov. V rokoch 20082013 bol predsedom Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS).

Básnická tvorbaUpraviť

Igor Hochel vydal nasledovné zbierky básní:

 • Strom pred domom (1979)
 • Svetlá na hladine (1986)
 • Uprostred je mlčanie (1993)
 • Kôra nežne praská (1997)
 • Utkané z vlasov (2005)
 • K mojim ústam nahá (žena) (2009) - vybrané básne
 • Pátrači v krajine nezvestných - (1995, básnická skladba a grafické listy Igora Benca)

Básne I. Hochela boli preložené do nemčiny, francúzštiny, fínčiny, španielčiny, ruštiny a ukrajinčiny a knižne vyšli v bulharskom preklade roku 2010 pod názvom Običam...

Literárnovedná tvorbaUpraviť

 • Dotyky, sondy, postoje (2003) - výber z recenzií a literárnokritických statí
 • Ladislav Ballek. Príbeh ako princíp (2005) - monografia
 • Panoráma slovenskej literatúry III (spolu s Ladislavom Čúzym, Petrom Darovcom a Zuzanou Kákošovou)
 • Slovenská literatúra po roku 1989 (2007, spolu so Ladislavom Čúzym a Zuzanou Kákošovou)
 • Dejiny slovenskej literatúry II (2009) - spoluautor v tíme Imricha Sedláka

Editorská činnosťUpraviť

 • Vincent Šikula: Dielo I – IV (2007 – 2009),
 • Six Slovak Poets (2010) - antológia 6 slovenských básnikov, ktorá vyšla vo V. Británii.

Prekladateľská činnosťUpraviť

 • Z bulharčiny preložil diela Jordana Radičkova, Ivana Davidkova, Maxima Asenova a ďalších autorov.
 • Z macedónčiny preložil vybrané básne Mateja Matevského (Trblet temných hviezd, 2011).

Externé odkazyUpraviť