Izolant alebo izolácia je látka, ktorá izoluje, čiže oddeľuje jeden predmet od druhého, (predmet od okolitého prostredia, dve prostredia) s cieľom zabrániť kontakt predmetov (predmetov a okolia, dvoch okolí) alebo s cieľom zabrániť prenos fyzikálneho javu z jedného predmetu na druhý (medzi predmetom a okolím, alebo viacerých okolí).

Izolácia proti nežiaducim vplyvom, zásahom – tepelným zmenám (teplu, chladu), vlhkosti, vode, zvuku, hluku, požiaru, agresívnym látkam, vibráciám, vnikaniu vzduchu a podobne.

Príkladom je tepelný izolant bráni prenosu tepla, elektrický izolant – bráni prenosu elektrickej energie, izolácia proti vlhkosti (brány prestupu vody), lakový náter (chráni natretý predmet pred vonkajšími vplyvmi) a pod.

Pre bližšie informácie pozri izolácia.

Pozri aj upraviť