Prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. (* 18. január 1953 v Brezove) je slovenský literárny vedec a literárny historik. Venuje sa predovšetkým slovenskej literatúre 19. storočia. V roku 2003 sa stal profesorom literárnej vedy na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, od roku 2007 je dekanom Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Ján Gbúr
literárny vedec, literárny historik
Dielo
Vedecké pôsobeniedejiny slovenskej literatúry 19. a 20. storočia, literárna komparatistika, verzológia
Akademický titulprofesor
Vedecká hodnosťkandidát vied
Osobné informácie
Narodenie18. január 1953 (70 rokov)
Brezov, ČSR
Štátna príslušnosť1954 – 1993: česko-slovenská;
od 1993: slovenská
Miesto pobytuKošice
ManželkaMarcela Gbúrová
DetiKristína Gbúrová

Odborné publikácie upraviť

  • Hviezdoslav a česká poézia (Prešov, 1998)
  • P. O. Hviezdoslav dramatik (Prešov, 2002 v spoluautorstve s Petrom Himičom)
  • Hviezdoslav, Pavol Országh: Básnické dielo. Zostavil, doslov, kalendárium, komentáre a vysvetlivky napísal Ján Gbúr (Bratislava, 2006)
  • "Hviezdoslav. Dramatická tvorba." (Košice 2009)
  • "Dejiny slovenskej literatúry. Realizmus v slovenskej literatúre 1880 - 1918." Zostavil a vydanie pripravil I. Sedlák. (Martin 2009)