Ióannes Malalas

(Presmerované z Ján Malalas)

Ióannes Malalas (iné mená pozri nižšie; * 491, Antiochia – † 578, asi Konštantínopol) bol byzantský helenizovaný kronikár sýrskeho pôvodu. Niektorí historici ho stotožňujú s antiochijským patriarchom Jánom III. Scholastikom, čo sa však nepotvrdilo a dnes nie je prijímané.[1][2] Jeho priezvisko je sýrskym slovom pre rétora[3] a prvýkrát ho použil Ján z Damasku, v neskoršom období (od vlády Konštantína VII.) sa používala aj forma Malelas.[4] Je zakladateľom žánru svetovej kroniky v byzantskej literatúre.[1]

Ióannes Malalas
spisovateľ, historik
Osobné informácie
Narodenie491
 Antiochia
Úmrtie578
 Konštantínopol (?)
Národnosťhelenizovaný Sýrčan
Dielo
Žánrekronika
Obdobieranobyzantské obdobie
Témydejiny sveta
Významné práceChronografia (Kronika)
 • starogr. Ιωάννης Μαλάλας
 • prepis podľa PSP: Ióannes Malalas
 • iné prepisy: Ióannés Malalas[5], Ioannes Malalas[6], Joannes Malalas[7]
 • Ján Malalas[8][9], Ján Rétor[10][11]
 • Chronografia (Χρονογραφία, Kronika)

Dielo zložené z 18 kníh opisuje dejiny sveta cez dejiny Egypta, vrátane biblických a staroorientálnych dejín až do vlády Justiniána I. Končí sa rímskou výpravou do Afriky. Autor vychádza z viacerých starších diel, avšak použitá citácia je častokrát falošná a údaj z diela nevychádzal, alebo bol autorovi poskytnutý z druhej ruky.[2]

Kronika bola pôvodne napísaná v hovorovej gréčtine (koiné) používanej v sýrskych krajinách. Dielo bolo v Byzancii veľmi obľúbené a bolo dokonca preložené do cirkevnej slovenčiny a niekoľkých orientálnych jazykov. Dodnes sa zachovalo len v neúplnom znení, niektoré časti len v slovanskom jazyku.[1] Dielo sa stalo jedným zo vzorov slovanského kronikárstva.[3] Ideovo Malalas svoje dielo stavia na princípoch rímskeho cisárstva a kresťanstva. Kladne hodnotí všetkých cisárov a taktne mlčí o ranocirkevných problémoch. Vzácne sú najmä jeho informácie o Sýrii a Antiochii. Zaujíma sa aj o prírodné úkazy a pohromy.[3]

Referencie

upraviť
 1. a b c Ioannes Malalas. In: VAVŘÍNEK, Vladimír; BALCÁREK, Petr. Encyklopedie Byzance. 1. vyd. Praha : Libri; Slovanský ústav AV ČR, 2011. 552 s. (Práce Slovanského ústavu AV ČR. Nová řada; zv. 33.) ISBN 978-80-7277-485-2, 978-80-86420-43-1. S. 224.
 2. a b MALALAS, JOHN. In: The Oxford Dictionary of Byzantium. Ed. Alexander P. Kazhdan. New York : Oxford University Press, 1991. 2338 s. ISBN 0-19-504652-8. S. 1275.
 3. a b c DOSTÁLOVÁ, Růžena. Byzantská vzdělanost. 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 1990. 415 s. ISBN 80-7021-034-6. S. 137 – 138.
 4. Thurn, Ioannis Malalae Chronographia, S. 1.
 5. Ióannés Malalas. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2013. 682 s. ISBN 978-80-970350-1-3. Zväzok 7. (In – Kalg), s. 152.
 6. Malalas Ioannes In: Ottova všeobecná encyklopédia v dvoch zväzkoch M-Ž. 1. vyd. Bratislava : Agentúra Cesty, 2006. ISBN 8096915940. S. 18.
 7. KUČERA, Matúš. Postavy veľkomoravskej histórie. 4. vyd. Bratislava : Perfekt, 2013. ISBN 978-80-8046-632-9. S. 258.
 8. Historický časopis (Bratislava: Historický ústav Slovenskej akadémie vied), 2001, s. 571. Dostupné online. ISSN 0018-2575.
 9. MESIARKIN, Adam. Územie Slovanov v byzantských prameňoch 6. storočia. Sumarizácia, aktualizácia a niekoľko paradoxov. Byzantinoslovaca (Bratislava: Byzantologický seminár Alexandra Avenaria pri Katedre Všeobecných dejín FiF UK v Bratislave), roč. 2017, čís. 6, s. 70. Dostupné online [cit. 2020-07-11]. ISSN 0139-9012.
 10. JÁN MALALAS In: KRAFT, Heinrich. Slovník starokresťanskej literatúry. Preklad Vojtech Mikula. Trnava : Dobrá kniha, 1994. 441 s. ISBN 80-7141-048-9. S. 262.
 11. John Malalas In: The Oxford Dictionary of the Christian Church. Ed. Frank Leslie Cross, Elizabeth A. Livingstone. 3rd. ed. Oxford : Oxford University Press, 1997. 1786 s. ISBN 019211655X, 9780192116550. S. 893. (po anglicky)

Externé odkazy

upraviť