Jolana Hroncová

Prof. PhDr. Jolana Hroncová, CSc. (* 11. október 1949, Hriňová) je vysokoškolská pedagogička pôsobiaca na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zastáva post vedúcej Katedry pedagogiky na Pedagogickej fakulte UMB, kde sa venuje problematike sociálnej pedagogiky, sociálnej patológie a jej prevencie, sociológii a filozofii výchovy.

Jolana Hroncová
vysokoškolská pedagogička
vysokoškolská pedagogička
Narodenie11. október 1949 (70 rokov)
Hriňová, Slovensko

ŽivotopisUpraviť

Odbor Pedagogika a Filozofia študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1968 – 1973). Po ukončení školy pracovala v Ústave experimentálnej pedagogiky SAV a v roku 1978 nastúpila na Katedru pedagogiky Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, kde pôsobí dodnes.

PôsobenieUpraviť

 • Členka exekutívy pri expertnej komisii pre drogové závislosti a kontrolu drog pri Výbore ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog na Slovensku.
 • Predsedníčka expertnej skupiny pre odbornú a organizačnú prípravu analytickej štúdie a koncepcie prevencie sociálnopatologických javov u detí a mládeže pri Národnej spoločnosti pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo.
 • Členka vedeckej rady medzinárodného časopisu The New Educational Review
 • Členka redakčnej rady časopisu Auxilium Sociale Novum (Sliezska univerzita v Katoviciach)

DieloUpraviť

 • Sociológia výchovy, Banská Bystrica, roku 1996
 • Sociálna pedagogika a sociálna práca, Banská Bystrica, 2000, 2001, ISBN 80-8055-427-7
 • Sociálna patológia pre sociálnych pracovníkov a pedagógov, Banská Bystrica, roku 2006
 • K dejinám sociálnej pedagogiky v Európe, Banská Bystrica, roku 2008, ISBN 978-80-7417-07-2
 • Vybrané problémy slovenskej a poľskej sociálnej pedagogiky, Banská Bystrica, roku 2009
 • Sociálna pedagogika. Vývoj a súčasný stav, Banská Bystrica, roku 2009, ISBN 978-80-8083-819-5
 • Pedagogické a psychologické aspekty patologického hráčstva, Banská Bystrica, roku 2009, ISBN 978-80-8083-769-3
 • Slovenská rodina v kontexte transformačných premien, Banská Bystrica, 2010, ISBN 978-80-557-0034-2
 • Pedagogika sociálnej starostlivosti, Banská Bystrica, 2011, ISBN 978-80-557-0306-0
 • Sociálna pedagogika na Slovensku (História a súčasnosť), Banská Bystrica, 2012. ISBN 978-80-557-0356-5

ZdrojUpraviť