Josef Augusta (paleontológ)

Josef Augusta (* 17. marec 1903, Boskovice – † 4. február 1968, Praha) bol významný český paleontológ a autor populárno-vedeckých kníh pre mládež a pre dospelých.

Josef Augusta
český paleontológ a autor populárno-vedeckých kníh
Josef Augusta
Narodenie17. marec 1903
Boskovice
Úmrtie4. február 1968 (64 rokov)
Praha
Alma materMasarykova univerzita

Životopis

upraviť

Narodil sa v juhomoravskom meste Boskovice v rodine daňového úradníka. Po absolvovaní klasického gymnázia v rodnom meste vyštudoval v rokoch 19211925 prírodné vedy na Masarykovej univerzite v Brne (štúdium zakončil doktorátom), na ktorej zotrval až do roku 1931 v roli asistenta geologického ústavu. Od roku 1933 pôsobil na prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, kde pôsobil najprv ako docent, od roku 1939 ako profesor a v rokoch ako 19571959 dekan.

Vo svojej vedeckej práci sa Josef Augusta sprvu zaoberal permskou flórou a štúdiom prvohorných obojživelníkov a rýb. Čoskoro sa však stal významným popularizátorom najmä v oblasti paleontológie, ale aj stratigrafie a geológie. Medzinárodný ohlas dosiahol najmä rekonštrukciami pravekej flóry a fauny v spolupráci s akademickým maliarom Zdeňkom Burianom. Svoje vedecké dielo publikoval v mnohých českých aj zahraničných odborných časopisoch.

Je autorom stodvadsiatich vedeckých publikácií a celej rady populárno náučných kníh pre mládež aj pre dospelých. Podieľal sa aj ako vedecký poradca na slávnom filme režiséra Karla Zemana Cesta do pravěku z roku 1955.

Literárne dielo

upraviť
 • Krytolebci ze spodního permu Boskovické brázdy na Moravě, 1936, vedecká publikácia,
 • O glaukonitické vrstvě s rybími zbytky z křídy plaňanské, 1936, vedecká publikácia,
 • Úvod do všeobecné paleontologie, 1936, vedecká publikácia,
 • O larválních stadiích některých stegocephalů z českého permu, 1937, vedecká publikácia,
 • Zavátý život, 1941, populárno náučná kniha (prvá spoločná s maliarom Zdeňkom Burianom), deväť poviedok zo života pravekého tvorstva,
 • Divy prasvěta, 1942, populárno náučná kniha (kronika pravekej prírody a tvorstva),
 • Karpatský jelen a jeho rod, 1943, vedecká publikácia,
 • Draci a obři, 1947, populárno náučná kniha (tvorstvo rozprávok a starých prírodopisov),
 • Lovci jeskynních medvědů, 1947, populárno náučná kniha (formou poviedok približuje mladému čitateľovi život neandertálskeho pračloveka),
 • Choroby a zranění pravěkých zvířat, 1948, vedecká publikácia
 • Ztracený svět, 1948, populárno náučná kniha (beletristickou formou sprístupnené paleontologické poznatky o živote pravekých zvierat a o geologických epochách, v ktorých žili),
 • Pravěké ptactvo, 1949, populárno náučná kniha (rozpráva o predkoch našich vtákov aj o vyhynutých vtákoch, chronologicky a systematicky podľa rodov),
 • Z hlubin pravěku, 1949, beletristicky spracované príbehy, ktoré popularizujú paleontologické poznatky o pravekých, dávno vyhynutých zvieratách a ich boji o potravu a farbisto opisujú prírodu rôznych geologických epoch (niektoré kapitoly objasňujú významné nálezy, napr. mamuta, zamrznutého v ľade na Sibíri, pravtáka a iné),
 • Neandrtálci, 1951, kapitola z vývojových dejín človeka (učebná pomôcka pre školy),
 • Z pradějin člověka, 1954, kniha zhŕňa najnovšie poznatky o vývoji ľudského plemena a na základe nálezov pozostatkov pravekých ľudí pútavo opisuje ich lovecký život, ich postupné zdokonaľovanie nástrojov a zbraní a ich primitívne náboženské kulty a z nich vyplývajúce spôsoby pochovávania mŕtvych,
 • Z pradějin tvorstva, 1954, kniha rozpráva o vzniku a vývoji života na zemi, zoznamuje postupne čitateľov so živočíchmi pravekých morí, s prvotnou suchozemskou kvetenou, s praobojživelníkmi, s plazími obludami druhohornej doby a s pravtákmi (v závere sa hovorí o Darwinovej teórii a jeho predchodcoch),
 • Lovci mamutů a sobů, 1955, kapitola z vývojových dejín človeka (učebná pomôcka pre školy),
 • Pradějiny koně, 1955, kapitola z vývojových dejín živočíšstva (učebná pomôcka pre školy),
 • Hlubinami pravěku, 1956, populárno náučná kniha (prehľad vývoja rastlinstva a živočíšstva pre široké kruhy čitateľov),
 • Prehistoric Animals (Pravěká zvířata), 1956, po anglicky,
 • Z vývojových a kulturních pradějin člověka, 1957, antropologická publikácia opisuje v hlavných rysoch cestu, po ktorej sa uberal vývoj človeka od dávnych prapredkov až k dnešku,
 • Zrození Venuše, 1960, tri poviedky o vzniku výtvarných diel pravekých ľudí,
 • Prehistoric Man (Pravěký člověk), 1960, po anglicky,
 • Opolidé a předlidé, 1961, kniha opisuje archeologické nálezy, ktoré dokladajú vývoj človeka, portrétuje aj vynikajúcich antropológov a podáva históriu vedeckých vývojových teórií
 • Prehistoric Reptiles and Birds, (anglické vydanie knihy Pravěké ptactvo), 1961,
 • Das Buch von den Mammuten (Kniha mamutů, 1962), po nemecky,
 • Prehistoric Sea Monsters (Prehistorické vodní příšery), 1964, po anglicky,
 • The Age Of Monsters (Věk obrů), 1966, po anglicky,
 • U pravěkých lovců, 1971, (z pozostalosti), poviedky z mladšieho obdobia staršej doby kamennej.

Externé odkazy

upraviť