Jozef Bakala

Doc. JUDr. Jozef Bakala, CSc. (* 29. december 1907, Sedliacka Dubová – † 16. január 1974, Nitra) bol slovenský právnik, odborný spisovateľ a vysokoškolský pedagóg.

Jozef Bakala
slovenský právnik, odborný spisovateľ a vysokoškolský pedagóg
Narodenie29. december 1907
Sedliacka Dubová, Slovensko
Úmrtie16. január 1974 (66 rokov)
Nitra, Slovensko

ŽivotopisUpraviť

Narodil sa ako jedno z 11 detí v rodine roľníka Mateja Bakalu (1871 – 1957) a Jolany, rod. Jelenčíkovej (1872 – 1929). Študoval na gymnáziach v Trstenej, Levoči a v Rožňave, kde v roku 1928 zmaturoval. Následne absolvoval štúdium práva na Karlovej univerzite v Prahe.

V roku 1934 získal titul doktora práv (JUDr.) a nastúpil do zamestnania ako súdny praktikant, najskôr v Skalici a následne v mestách Nitra, Bánovce nad Bebravou, Ružomberok a Bratislava. V roku 1942 sa stal pracovníkom obvodného úradu pre pozemkovú reformu v Nitre. Na tejto pozícii pôsobil až do roku 1945, kedy sa stal zamestnancom Štátneho osídľovacieho úradu v Nových Zámkoch a do roku 1948 pôsobil ešte aj ako pracovník Povereníctva poľnohospodárstva a pozemkovej reformy v Bratislave. V roku 1948 bol povýšený na zmocnenca povereníka pre pozemkovú reformu pre územie južného Slovenska. V rokoch 19491951 bol prednostom poľnohospodárskeho referátu Krajského národného výboru a v rokoch 1951 – 1954 riaditeľom lesotechnických meliorácii a pracovník Krajskej správy lesov v Nitre.

V roku 1954 nastúpil do akademickej sféry. Najskôr pôsobil na Katedre účtovníctva, štatistiky a práva Prevádzkovo-ekonomickej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej (VŠP) v Nitre, následne založil a viedol tamojšiu Katedru poľnohospodárskeho práva. V roku 1964 získal vedecko-pedagogickú hodnosť docenta (doc.) a v roku 1967 sa stal kandidátom vied (CSc.). V rokoch 19571961 pôsobil i ako prorektor VŠP.

V Biografickom lexikóne Slovenska o jeho pedagogickom pôsobení uvádzajú, že „v pedagogickej práci i vo výskume využíval praktické skúsenosti z realizácie pozemkových reforiem a budovania socialistickej poľnohospodárskej výroby.“ Vypracovával návrhy v normatívnej oblasti týkajúcej sa tzv. roľníckeho družstevného práva (právna úprava fungovania tzv. jednotných roľníckych družstiev). Zúčastňoval sa tiež na riešení rôznych problematík v komisiách Ministerstva a Povereníctva poľnohospodárstva, bol riešiteľom výskumnej úlohy Zvyšovanie kultúrnosti práve v poľnohospodárstve.

Napísal a spolupracoval na viacerých vysokoškolských učebniciach, učebných textoch a príručkách z oblasti tzv. roľníckeho družstevného práva a bezpečnosti pri práci v poľnohospodárstve.

Dielo (výber)Upraviť

  • Učebné testy zo správneho a roľníckeho práva, Bratislava 1965
  • Právna príručka pre poľnohospodára, Bratislava 1958
  • Bezpečnosť a hygiena pri práci v poľnohospodárstve, Bratislava 1964
  • Základy pracovného a poľnohospodárskeho práva, Bratislava 1973
  • Základy československého práva, Bratislava 1974

LiteratúraUpraviť

  • 25 rokov Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Bratislava, 1971, s. 23, 165, 170.
  • Kliment, J,; Vontorčík, E. Vývoj poľnohospodárskeho vysokého školstva na slovensku. Bratislava, 1978, s. 101, 191.
  • Čaplovič, J. Portréty dejateľov Oravy. Dolný Kubín, 1990, s. 13.
  • BAKALA, Jozef. In Biografický lexikón Slovenska I. A-B. Martin : Slovenská národná knižnica, Národný biografický ústav, 2002. 638 s. ISBN 8089023169, s. 163.