Judáš Iškariotský

apoštol Ježiša Krista

Judáš Iškariotský (Judáš je pogréčtená forma mena Júda; Iškariotský je z hebr. אש קרת - muž z Kariotu) syn Šimona Iškariotského, bol jeden z dvanástich apoštolov a podľa Nového Zákona zradca Ježiša Krista.

Judáš bozkom zrádza Ježiša (Giotto di Bondone)

ŽivotopisUpraviť

Judáš Iškariotský mal na starosti financie apoštolov, ale bol zlodej (Evanjelium podľa Jána 12,6)[1]. Pri tzv. poslednej večeri Ježiš Kristus predpovedal, že ho Judáš zradí. Pred Veľkou nocou Judáš Iškariotský zradil Ježiša Krista za tridsať strieborných židovskej veľrade. V Getsemanskej záhrade označil Ježiša Krista tým, že ho pobozkal. Keď si uvedomil, čo spôsobil, spáchal samovraždu obesením.

Prenesený významUpraviť

Slovom judáš sa v prenesenom význame označuje zradca, podvodník, nedôveryhodný človek. Spojenie judášsky groš sa spája s nekalou činnosťou, korupciou, úplatnosťou či zradou. To isté platí aj o spojení judášsky bozk.

ReferencieUpraviť

  1. Biblia, Evanjelium podľa Jána 12,6, prístup 26. február 2013

Iné projektyUpraviť