Kalk je slovo alebo slovné spojenie vytvorené z prvkov domáceho jazyka napodobnením štruktúry slova či slovného spojenia v cudzom jazyku so zachovaním jeho vnútornej formy a jazykového vyjadrenia rovnakých motivačných vzťahov. Zjednodušene povedané je to slovo doslovne preložené z cudzieho jazyka.

Príklady na kalky v slovenčine: mrakodrap (z nem. Wolkenkratzer), počítač (z angl. computer/nem. Rechner), vodotesný (z nem. wasserdicht), svedomie (z lat. conscientia), ďalekohľad (z lat. telescopium).

Druhy:

  • sémantický kalk: v domácom jazyku sa na pomenovanie použije slovo s rovnakým významom ako v cudzom jazyku (napr. v jazykovede radix (lat.) – koreň)
  • slovotvorný kalk: napodobnenie slovotvornej resp. pomenovacej štruktúry slova v pôvodnom jazyku (napr. computer – počítač)
  • polokalk: časť slova je kalk, časť iba zvukové prispôsobenie (napr. Baumwolle (nem.) – bavlna)

Zdroje upraviť