Kanonizácia

rozlišovacia stránka

Kanonizácia alebo kanonizovanie môže byť:

 • všeobecne: uzákonenie; ustálenie či pevné stanovenie (pravidiel, noriem a pod.); urobenie kánonom[1][2][3][4]
 • v náboženstve:
  • vyhlásenie za svätého (t. j. umiestnenie do kánonu či kalendára svätých prostredníctvom príslušného formálneho postupu), synonymum: svätorečenie[1][4][5], pozri kanonizácia (cirkev)
  • v cirkevnom práve aj: uzákonenie[2]
  • a) proces tvorby biblického kánonu[6], b) prevzatie (daného textu) do biblického kánonu[5], pozri pod biblický kánon
 • v umení: stanovenie kánonu[7], pozri napr. pod kánon (výtvarné umenie)
 • v matematike (a informatike): proces získavania kanonického tvaru, prevod do kanonického tvaru, pozri pod kanonický tvar
 • v praktickej informatike: kanonikalizácia (a) urobenie kanonickým, prevod do kanonického tvaru/formátu, b) tvorba kanonických dát z nekanonických dát; nepresné synonymum: normalizácia)[8][9][10]

ReferencieUpraviť

 1. a b kanonizácia. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 324.
 2. a b kanonizácia, kanonizovať. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. ISBN 80-967524-6-4. S. 594.
 3. Kanonisierung, kanonisieren. in: Duden (online) dostupné online
 4. a b kanonizovať. In: Slovník cudzích slov (akademický), 2005. dostupné online
 5. a b canonize. In: The Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM Version 4.0. ISBN 978-0-19-956383-8.
 6. BORMANN, Lukas, ed. Der jüdische Kanon und die Bibel [online]. utb GmbH, [cit. 2016-09-07]. Dostupné online.
 7. kanonizácia, kánon. In: Slovník súčasného slovenského jazyka H – L, 2011. dostupné online
 8. WhatIs.com: canonicalization [online]. whatis.techtarget.com, [cit. 2016-09-07]. Dostupné online.
 9. Microsoft Language Portal [online]. microsoft.com, [cit. 2016-09-07]. Dostupné online. (slovenské a české preklady pre canonicalization)
 10. MLÝNKOVÁ, Irena, at al. XML technologie : principy a aplikace v praxi. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2008. 267 s. ISBN 978-80-247-6688-1. S. 203.

Pozri ajUpraviť

Iné projektyUpraviť

 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.