Karol Nandrásky (* 2. december 1927 – † 11. júl 2016[1]) bol slovenský evanjelický biblický teológ a filozof, vysokoškolský pedagóg, dlhoročný profesor starozákonnej teológie na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

prof. ThDr. Karol Nandrásky
slovenský evanjelický biblický teológ a filozof, vysokoškolský pedagóg
Narodenie2. december 1927
Jelšava, Slovensko
Úmrtie11. júl 2016 (88 rokov)
Bratislava, Slovensko
Alma materUniverzita Komenského
Karlova univerzita

Život Upraviť

Svoje štúdium začal v rokoch 1948 – 1952 na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave a na Karlovej univerzite v Prahe. V roku 1958 obhájil na svojej alma mater doktorskú prácu „Základné princípy etiky žalmov“. Na základe štipendia Nemeckého inštitútu pre Palestínu bol v roku 1963 na študijnom pobyte v Palestíne a v rokoch 1969 – 1970 na základe štipendia Svetovej rady cirkví na študijnom pobyte na univerzite v Göttingene. Ako pedagóg napísal učebné texty k biblickým knihám Ámosa, Ozeáša, Izaiáša a Jeremiáša. Na docenta sa habilitoval roku 1959 a za profesora Starej zmluvy bol vymenovaný roku 1969, v tejto funkcii pôsobil až do roku 1997. Publikoval najmä v týchto časopisoch (celým menom alebo skratkou N-sky): Cirkevné listy, Filozofia, Křesťanská revue a Theological Quarterly. Je autorom 13 monografií. Vytvoril osobitú životnú logiku a noetiku slúžiacu pre odôvodnenie svojich návrhov pre sekulárne riešenia základných problémov spoločnosti (sociálnych, ekologických a iných) podopreté Bibliou. Publikoval ju v dielku „Logika a gramatika. Na ceste k perspektívnej biologike“ (1987).

Dielo (výber) Upraviť

Biblicko-exegetické práce Upraviť

 • Zum Begriff „Zeit“. In: Communio viatorum, Vol V, Pa 1962, č. 2 – 3.
 • Ámos (exegéza). Bratislava, 1966. – Medzi Eufratom a Červeným morom. B 1968.
 • Jeremiáš I (exegéza 1, 1 – 25, 14). Bratislava, 1971.
 • Biblia a prírodné vedy. In: CL, 1996, č. 3.
 • Abed Jahve. Piesne o Hospodinovom sluhovi. Bratislava, 1974.
 • Teológia Starej zmluvy. Bratislava, 1976.
 • Úvod do Starej zmluvy. Bratislava, 1979.
 • Der noetische Wut der metaphorischen Ausdruckweise der Bibel, 1979.
 • Ozeáš, 1981
 • Die Anschauungsweise und die Logik in der metaphorischen Ausdruckweise des Propheten Hosea. In: Linguistica Biblica, Bonn 1983, zoš. 54.
 • Exegéza vybraných žalmov,1984.
 • Zur biblischen Methaphorik. Die gnoseologische Bedeutung der dichterischen Offenbarung. In: Evangelische Monatschrift, 1984, zoš. 12, s. 317 – 320, 1985, zoš. 1, s. 10 – 13.
 • Die Verheissung des Paradises. Communio Viatorum. In: Theological Quarterly, 1987, s. 229 – 273. - Nové nebo a nová zem I. In: CL, 1990, č. 1.
 • Dejiny biblického Izraela, 1994.
 • Medzi Eufratom a Červeným morom, 1995.
 • Ježišova Magna charta a súčasnosť, 2004.
 • László Remete – človek, ktorý prekračoval hranice, 2006.
 • Ježiš a súčasnosť, Bratislava, 2010.

Logické, lingvistické a teoreticko-poznávacie práce Upraviť

 • Gnozeologická hodnota básnickej formy Zjavenia. In: Křesťanská revue, 1983, č. 2.
 • Gnozeológia P. Teilharda de Chardin. In. Křesťanská revue, 1985, č. 8 – 9.
 • Logika a gramatika. Na ceste k perspektívnej biologike. Bratislava, 1987.
 • Logik und Grammatik. In: Evangelium 15, Bremen, 1988, zoš. 3.
 • Angelológia ako ideobiometereológia, 1995.
 • Theologia poetica. In: Křesťanská revue 1995, č. 2.
 • Perspektivita. In: Filozofia, 1995, č. 4, s. 204 – 210.
 • Linguistica Biblica. In: Cirkevné listy, 1996, č. 3.

Práce o kresťanstve, náboženstve a cirkvi Upraviť

 • Boh je láska! In: Cirkevné listy, 1975, č. 5, s. 73 – 75.
 • O kresťanstve a dnešku. Rozhovor s ním. Zhováral sa I. Sklenka. In: Filozofia, 1992, č. 5, s. 304 – 309.
 • Dráma kresťanstva v európskej kultúre. In: Filozofia, 1994, č. 5, s. 296 – 306.
 • Kalvária katolíckeho modernizmu. In: Filozofia, 1997, č. 9, s. 561 – 580.
 • Revolta a hluchota. In: Literárny týždenník, 1997, č. 13.
 • Nenáboženská interpretácia sveta anjelov. In: Filozofia, 2001, č. 8, s. 519 – 525.
 • Koniec sveta? In: Filozofia, 2002, č. 3, s. 181 – 205.
 • Peklo a súčasnosť alebo ako je to s peklom. In: Filozofia, 2006, č. 3, s. 181 – 207.
 • Boh zhadzuje starú kožu. In: Filozofia, 2007, č. 10, s. 890 – 902.

Práce interpretujúce mysliteľov a básnikov Upraviť

 • Prorocký mysliteľ dánskeho národa. In: Cirkevné listy 91, 1978, č. 3.
 • Kalvária Teilhardovej poslušnosti. In: Cirkevné listy, 1985, č. 1 – 2.
 • Gnozeológia P. Teilharda de Chardin. In. Křesťanská revue, 1985, č. 8 – 9.
 • Lutherovo chápanie človeka. In: Cirkevné listy, 1986, č. 11, s. 171 – 176.
 • Procesuálna teológia II. In: Cirkevné listy, 1988, č. 10.
 • Procesuálna teológia III. In: Cirkevné listy, 1988, č. 12.
 • Barthova reštauračná interpretácia kresťanstva. In: Filozofia, 1993, č. 1, s. 3 – 9.
 • Na ceste od náboženského k božskému Bohu? (Boh v myslení M. Heideggera). In: Filozofia, 1993, č. 7, s. 417 – 437.
 • Medzi umieraním a vzkriesením (venované sedemdesiatinám Milana Rúfusa). In: Filozofia, 1999, č. 1, s. 31 – 40.
 • „Ak nebudete ako deti ...“ Milan Rúfus a „druhá naivita“. In: Viera a život, 1999, č. 4, s. 365 – 373.
 • „Čo oslovujem, Teba osloviac?“ Milan Rúfus a modlitba. In: Filozofia, roč, 55, 2000, č. 9, s. 702 – 717.
 • „Nenáboženské kresťanstvo“ Teologické reflexie D. Bonhoeffera. In: Filozofia, 2001, č. 6, s. 382 – 397.
 • Milan Rúfus – poeta sacer (monografia), Bratislava, 2002.
 • Zo zbožného chlapca záhadný ateista (F. Nietzsche). In: Filozofia, 2005, č. 4, s. 269 – 276.
 • Osamelý havran. Moje stretnutie s Kierkegaardom. In: Osamelý Havran. (ed. C. Diatka – R. Králik). FF UKF Nitra, 2007, s. 9 – 15.

Práce o ňom Upraviť

 • MÜNZ, T.: Monizmus Karola Nandráskeho. In: Filozofia, roč. 53, 1998, č. 5, s. 273 – 284.
 • Diskusia k eseji prof. K. Nandráskeho Nenáboženská perspektíva sveta anjelov (F, 2001, č. 8). In: Filozofia, 2002, č. 4, s. 290 – 298. Dostupné online.
 • ADAMEC, R.(rec.): Nehlasný hlas bytia. K. Nandrásky: Milan Rúfus – poeta sacer (v rozhovore so životom), 2002. In: Filozofia, 2003, č. 8, s. 574 – 580. Dostupné online.
 • JAHELKA, T.: Nandráskeho videnie Boha. In: Křesťanská revue, roč. LXXVIII, č. 1, 2011, s. 5 – 7.
 • In: LETZ, J.: Slovenská kresťanská filozofia a jej perspektívy, 2010, s. 283 – 293, 291 – 292, 338.
 • MÜNZ, T.: Nandrásky, K.: Ježiš a súčasnosť. In: Filozofia, roč. 66, 2011, č. 5, s. 502 – 505. Dostupné online.
 • MÜNZ, T.: Revolučný teológ Karol Nandrásky ako kritický nietzscheovský filozof. In: Problémy a osobnosti slovenskej filozofie v 20. storočí, Bratislava, 2013, s. 152-168.
 • JAHELKA, T.: O perspektíve, metafore a prorokoch. In: Křesťanská revue, roč. LXXXIII, č. 1, 2016, s. 16-19.
 • MÜNZ, T.: Odišiel Karol Nandrásky (2. 12. 1927 - 11. 7. 2016). In: Filozofia, roč. 71, 2016, č. 7, s. 625 – 627. Dostupné online.
 • KRÁLIK, R. Søren Kierkegaard’s influence on the thinking of Karol Nandrásky, In: European Journal of Science and Theology, 2017, roč. 13, č. 1, s. 25-34 http://www.ejst.tuiasi.ro/Files/62/4_Kralik.pdf (anglicky)

Referencie Upraviť