Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa alebo Redemptoristi (skr. CSsR; lat. Congregatio Sanctissimi Redemptoris) je rehoľné spoločenstvo Katolíckej cirkvi. Zakladateľom redemptoristov je sv. Alfonz Mária Liguori. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa bola založená v Neapolskom kráľovstve (dnešné Taliansko) v roku 1732. V roku 2019 bolo na svete okolo 4950 redemptoristov.

Na Slovensko prišli redemptoristi v roku 1921, keď založili kláštor v Stropkove.[1] Dnes na Slovensku pôsobia redemptoristi v dvoch jednotkách: provincia Bratislava-Praha (rímskokatolícka) a viceprovincia Michalovce (gréckokatolícka). Rímskokatolícki redemptoristi majú svoje komunity v Bratislave (Puškinova a Kramáre), Kostolnej-Záriečí, Banskej Bystrici-Radvani, Podolínci a Gaboltove.[2] Kláštory gréckokatolíckych redemptoristov sa nachádzajú v Michalovciach, Stropkove a Starej Ľubovni.[3] Hlavnou činnosťou Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa na Slovensku je organizovanie ľudových misií, ale venujú sa tiež duchovným cvičeniam, pastorácii vo farnostiach, spolupráci s laickými spoločenstvami, mediálnej a publikačnej činnosti (vydavateľstvá Slovo medzi nami, Misionár a rovnomenné časopisy). Medzi významných slovenských redemptoristov patrili blažený Metod Dominik Trčka a Ján Ivan Mastiliak.

Úzko sú s redemptoristami spojené aj sestry redemptoristky (OSsR), ktoré vznikli v roku 1731. Ich zakladateľkou je Mária Celesta Crostarosová. Redemptoristky sú na rozdiel od redemptoristov kontemplatívnou a klauzúrnou rehoľou a ich hlavnou činnosťou je modlitba a pohostinnosť. Na Slovensku majú kláštory v Kežmarku (rímskokatolícky) a vo Vranove nad Topľou - Lomnici (gréckokatolícky).

Referencie upraviť

  1. MACKO, Martin. Začiatky pôsobenia redemptoristov v Čechách a na Slovensku [online]. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa, [cit. 2020-11-07]. Dostupné online. Archivované 2020-11-03 z originálu.
  2. Dejiny provincie Bratislava-Praha [online]. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa, [cit. 2020-03-04]. Dostupné online. Archivované 2020-11-03 z originálu.
  3. Kláštory viceprovincie Michalovce [online]. [Cit. 2020-03-04]. Dostupné online. Archivované 2020-02-25 z originálu.

Literatúra upraviť

  • "Redemptoristi (východného obradu) : Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa (CSsR)." In: Ján Babjak: Rehole a kongregácie na Slovensku. 1. vydanie. Trnava : Dobrá kniha, 1998, s. 186-189. ISBN 80-7141-183-3
  • "Redemptoristi (západného obradu) : Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa (CSsR)." In: Ján Babjak: Rehole a kongregácie na Slovensku. 1. vydanie. Trnava : Dobrá kniha, 1998, s. 190-194. ISBN 80-7141-183-3
  • "Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele - redemptoristé." In: ŘEHOLNÍ ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH : Řeholní řády a kongregace, sekulární instituty a společnosti apoštolského života v České republice. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. 101-104 s. EDICE ENCYKLOPEDIE. ISBN 80-7192-222-6.
  • "Redemptoristky : Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa (OSsR)." In: Ján Babjak: Rehole a kongregácie na Slovensku. 1. vydanie. Trnava : Dobrá kniha, 1998, s. 195-200. ISBN 80-7141-183-3

Externé odkazy upraviť