Kromlech (kelt.) je megalitická stavba zo stojatých kameňov radených do priamok alebo kriviek (kruhov), hore spojených vodorovným kameňom na spôsob nadpražia alebo kladia. Vyskytuje sa vo Francúzsku. Niekedy sa v širšom zmysle ako kromlech označujú aj anglické henge (stonehenge, woodhenge).

Praveké umenie

Megalitické stavby v Carnacu, Francúzsko
Základné údaje
Trvanie:40000 pred Kr. – 2000 pred Kr.
Filozofia:praveké náboženstvá, manizmus, kult slnka, kult Veľkej Matky
Autori
Architektúra:Stonehenge, Carnac, Klobuky, El Infiernito, Brodgar
Sochárstvo:Venuša (soška), Moravianska venuša, Venuša z Lespugne, Barčianska Venuša, Venuša z Willendorfu
Hudba:bubnová reč, tónová reč
Maľba:Lascaux, Altamira
Dejiny umenia

Pravdepodobne vytvárali rámec pre sprievody k pomníkom predkov. Funkciou tejto architektúry bolo vytvárať posvätný obvod. Súčasne sa v nej výraznejšie prejavuje kompozičný princíp, najmä rytmus, ktorý sa stal v rozličných formách dôležitým prvkom umeleckého výrazu v architektúre. Pri tom všetko si zachovali rady menhirov symbolický význam ako podoby živých bytostí. Vyvolávajú predstavu smútočného sprievodu hrbatých mníchov s kapucňou stiahnutou do tváre. Pôvodný kult sa skladal z dvoch základných obradov, ktoré sa neskôr odbavovali v zložitejších formách. Bol to pohyb smerujúci k určitému cieľu – procesia – alebo pohyb okolo kultového pomníka, stromu alebo hrobu. Staré kromlechy treba preto pokladať za skamenené spodobnenia kultového kolového tanca.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému kromlech.