Socialistický realizmus

Socialistický realizmus je umelecký smer a bol smerovaním oficiálneho (teda štátom podporovaného) umenia sovietskeho obdobia v ZSSR pred 2. svetovou vojnou a po nej a v krajinách strednej, juhovýchodnej a východnej Európy (vrátane Talianska). Nadväzoval na proletárske umenie.

Stalinov pomník v Prahe
Lenin autor Isaak Brodsky

Socialistický realizmus bola estetická doktrína zavedená v Sovietskom zväze v posledných rokoch Leninových a neskôr za Stalina. Nakoniec bola presadená v satelitných krajinách ZSSR označovaných ako ľudové demokracie, ako aj v Číne. Podľa jeho teoretika A. A. Ždanova musí umelecké dielo slúžiť ľudu a oficiálnej ideológii: má iba ilustrovať kladné stránky socializmu a spoločnosti, pričom je jeho úlohou vychovávať a získavať nadšených stúpencov; kritický pohľad sa smie zameriavať iba na triednych nepriateľov.

Socialistický realizmus vyústil napokon do diel štylisticky konformistických, ktorým chýbala vynaliezavosť a ktoré napokon podávali pravý opak skutočnosti, ktorú autori neopisovali, aká je, ale aká by mala byť.

Zložkami socialistického realizmu bol marxizmus ako jeho ideologicko-filozofické východisko, podporovanie vývinu spoločnosti smerom k socializmu, umelecká metóda chápaná ako súbor umeleckých postupov, ktoré vychádzali z realistického umenia 19. storočia a z tvarových experimentov moderny.

Predstavitelia socialistického realizmu upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť