Sonda lambda

(Presmerované z Lambda-sonda)

Sonda lambda (iné názvy lamba-sonda, λ-sonda) je zariadenie montované do automobilov vybavených zážihovým motorom so vstrekovaním paliva s uzavretým regulačným obvodom. Toto zariadenie určuje súčiniteľ prebytku vzduchu vo výfukových plynoch, čím umožňuje riadiacej jednotke pripravovať stechiometrickú zmes so súčiniteľom prebytku vzduchu λ = 1. Porovnáva vzduch vo výfukovom potrubí so vzduchom v okolí motora a podľa toho vysiela signály riadiacej jednotke a tá zase škrtiacej klapke alebo vstrekovacej dýze aby upravili pomer paliva a vzduchu v pracovnom priestore.

Princíp práce upraviť

Lambda-sonda je vyrobená zo špeciálnej poréznej keramiky, na ktorej vonkajšom (v styku so spalinami) a vnútornom (s prívodom atmosférického vzduchu) povrchu sú nanesené platinové elektródy prepúšťajúce plyn. Keramika je pri vysokých teplotách vodivá. V prípade ak je rozdiel v obsahu kyslíka na oboch stranách, na elektródach sa objaví elektrické napätie. Priebeh napätia v závislosti od súčiniteľa prebytku vzduchu má výrazný skok práve pri λ = 1, táto vlastnosť sa využíva pri regulácii zloženia zmesi. Najnižšia pracovná teplota lambda-sondy je 350 °C resp. 200 °C. ak je vyhrievaná.[1]

Referencie upraviť

  1. Hromádko J.,Hromádko J., Hönig V., Miler P.: Spalovací motory. Grada Publishing a.s. 2011.