Ležiak

rozlišovacia stránka projektov Wikimedia

Ležiak (nárečovo v niektorých kontextoch aj: ležák, ležak, ľežák, ľežak, ľežiak[1]) môže byť:

 • druh piva, pozri ležiak (pivo)
 • tovar, ktorý nejde na odbyt[2]
 • kniha, ktorú si ľudia dlhodobo nepožičiavajú z knižnice[3]
 • staršie expresívne: vec ležiaca na zemi[4]
 • v lesníctve : strom vyvrátený vplyvom poveternostných faktorov, najmä vetrom, pozri ležiak (strom)[5]
 • v zoológii:
 • vo včelárstve: ležatý typ úľa, pozri pod včelí úľ [1][7]
 • v mlynárstve: spodný mlynský kameň [1], pozri pod mlynský kameň
 • nárečovo alebo zastarano: lenivec, povaľač [1][8]
 • nárečovo[1]:
  • sud v pivnici, ktorým sa nehýbe
  • priečna doska v kuchynskej poličke
 • zastarano: nízky ovocný stromček, ktorého konáriky sa ťahajú vodorovne po opierkach [9]
 • v dávnej slovenčine (v Bernolákovom slovníku v podobe „ľežák“ resp. pre víno „ľežak“) aj:
  • kupec činný z poverenia vlastného kupca (t.j. svojho pána) na inom stálom mieste[10][11] [12]
  • chorý ležiaci v posteli[10]
  • stromová húsenica[10]
  • staré víno[13]

Pozri ajUpraviť

ReferencieUpraviť

 1. a b c d e f ležiak. In: Slovník slovenských nárečí 2 L-P. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2006. 1065 s. ISBN 80-224-0900-6. S. 59.
 2. ležiak. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 298.
 3. ležiak1. In: JAROŠOVÁ, Alexandra, ed.; BUZÁSSYOVÁ, Klára, ed. Slovník súčasného slovenského jazyka H – L. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2011. 1087 s. Dostupné online. ISBN 978-80-224-1172-1.
 4. ležiak. In: Slovník slovenského jazyka, 1959-1968. dostupné online
 5. ležiak². In: JAROŠOVÁ, Alexandra, ed.; BUZÁSSYOVÁ, Klára, ed. Slovník súčasného slovenského jazyka H – L. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2011. 1087 s. Dostupné online. ISBN 978-80-224-1172-1.
 6. KOVALIK, Peter, et al. Slovenské mená vtákov sveta [online]. Bratislava : SOS/BirdLife Slovensko, 2010 (2016), rev. 2016-10-23, [cit. 2017-03-03]. Dostupné online.
 7. V odľahlom kúte Bieloruska uchovávajú tradície lesného včelárstva – OZ Biosféra – prístup: 6.3.2017 dostupné online
 8. Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta. Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i. (pôvodne: KOTT, F. Š. Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický (Díl první – sedmý; Dodatky). Praha: František Šimáček, 1878-1893). dostupné online (zv. 6, str. 847)
 9. Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta. Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i. (pôvodne: KOTT, F. Š. Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický (Díl první – sedmý; Dodatky). Praha: František Šimáček, 1878-1893). dostupné online (zv. 6, str. 847) a (zv. 8, str. 1314)
 10. a b c L'ežák. In: BERNOLÁK, Anton. Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí. dostupné online
 11. Lieger in: Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm [1]
 12. Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta. Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i. (pôvodne: KOTT, F. Š. Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický (Díl první – sedmý; Dodatky). Praha: František Šimáček, 1878-1893). dostupné online
 13. L'ežak. In: BERNOLÁK, Anton. Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí. dostupné online


 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.