Ligáza (lat. ligāre – spojiť alebo zlepiť dohromady) či taktiež syntetáza je enzým katalyzujúci napájanie molekúl za súčasného odštiepenia molekuly s malou molárnou hmotnosťou (t. j. s malým množstvom atómov).[1] Zúčastňuje sa tiež napríklad na spájaní Okazakiho fragmentov DNA (tzv. DNA ligáza). Veľký význam majú ligázy v genetickom inžinierstve pre konštrukciu rekombinantnej DNA. Existujú DNA- a RNA- ligázy.

DNA ligáza opravuje poškodenú molekulu DNA

Ligázy katalyzujú reakcie typu:

Ab + C → A-C + b

poprípade

Ab + cD → A-D + b + c

kde malé písmená označujú nízkomolekulárne molekuly, ktoré sa pri katalytickom spojovaní odštiepia.

K ligázam patrí i aminoacyl-tRNA syntetáza, katalyzujúca napojenie aminokyselín k príslušnej tRNA.

NázvoslovieUpraviť

Bežné pomenovanie ligáz obsahuje slovo „ligáza“, tak ako napríklad DNA ligáza, enzým často používaný v molekulárnej biológii k spojeniu DNA fragmentov. Ďalšie bežné pomenovanie ligáz je syntetázy, nakoľko sú používané pri syntézach nových molekúl, alebo tiež karboxylázy keď sú používané pri nadviazaní oxidu uhličitého do molekuly.

ReferencieUpraviť

  1. Kodíček M.: Biochemické pojmy (výkladový slovník)

Pozri ajUpraviť

Ďalšie typy enzýmov

Iné projektyUpraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Ligáza