Lodina je potok na strednom Spiši, preteká územím okreso Levoča a Spišská Nová Ves.[1] Je to ľavostranný prítok Hornádu a má dĺžku 19 km.

Prameň: v Levočských vrchoch, v podcelku Levočské planiny, na južných svahoch Zimnej hôrky (952,2 m n. m.) v nadmorskej výške cca 815 m n. m.

Smer toku: od prameňa na juh, východne od Levoče sa stáča na juhovýchod, od sútoku s Dolianskym potokm po obec Domaňovce opäť severojužným smerom, potom k ústiu na juhovýchod

Geomorfologické celky: 1.Levočské vrchy, podcelok Levočské planiny, časť Levočské úbočie, 2.Hornádska kotlina, podcelky Medvedie chrbty, Podhradská kotlina a Hornádske podolie[2]

Prítoky: sprava prítok (446,8 m n. m.) spod Medvedích vrchov, zľava prítok z oblasti obce Uloža (664,0 m n. m.), potok z Roškoviec, Doliansky potok, Hrušov

Ústie: do Hornádu na území obce Vítkovce v nadmorskej výške približne 339 m n. m.

Obce: Spišský Hrhov, Domaňovce (okrajom), Spišský Hrušov (okrajom) a Vítkovce[3]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-02-21]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-02-21]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-02-21]. Dostupné online.