Magnetický náboj

rozlišovacia stránka

Magnetický náboj (Qm ) je hypotetická fyzikálna veličina, analogická k elektrickému náboju, ktorá vyjadruje mieru schopnosti telesa pôsobiť magnetickou silou.

CharakteristikaUpraviť

Nosičom magnetického náboja je hypotetická elementárna častica zvaná magnetický monopól. Predstavuje žriedla magnetického poľa, zdroj magnetických siločiar. Veličinu predpovedal Paul Dirac pri pokuse skĺbiť kvantovú mechaniku a všeobecnú teóriu relativity.

  • Značka: Qm (angl. quantum of magnetic charge)
  • Jednotka: T.m² (v SI sústave), 1 D (Dirac) (experimentálne)
  • Merací prístroj: Detektor magnetického náboja

Elektrodynamika s magnetickými nábojmiUpraviť

Variant elektrodynamiky s existenciou magnetických nábojov popisujú rovnice, ktoré sa niekedy nazývaju Diracove. Index e označuje veličiny zodpovedajúce elektrickému náboju, index m magnetickému.

Názov Maxwellove rovnice Diracove rovnice
Gaussov zákon elektrostatiky:    
Gaussov zákon pre magnetizmus:    
Zákon elektromagnetickej indukcie:    
Ampèrov zákon
         

Maxwellove rovnice sú teda limitou Diracovych pri   = 0. Teoretický podklad pre existenciu magnetického náboja vyplýva v klasickej teórii z fenoménu kvantovania elektrického náboja a singularity Maxwellových rovnic v špecifických prípadoch. V prospech existencie magnetického náboja hovoria aj niektoré najmodernejšie fyzikálne teórie. [1]

Elementárne kvantum magnetického nábojaUpraviť

Vysvetliť kvantovanie elektrického náboja sa ukázalo ako veľmi zložitá vec. Zatiaľ jediným uspokojivým sa ukázalo Diracovo zdôvodnenie Qm × Qe = r[2] kde r je elementárne kvantum momentu hybnosti. Elektrický náboj v Diracovom zdôvodnení sa dá nahradiť ťažiskom všetkých vo vesmíre, a tak platí, že ak vo vesmíre je aspoň jeden bodový magnetický náboj, všetky elektrické náboje sú kvantované. Elementárne kvantum magnetického náboja súvisí s elementárnym kvantom elektrického podľa vzťahu Qe / Qm = α / 2 , kde α je konštanta jemnej štruktúry.

Pozri ajUpraviť

ReferencieUpraviť

  1. Ablon Y: "General Relativity, Maxwell's Electrodynamics, and the Foundations of the Quantum Theory of Gravitation and Matter", Cornel University, http://eprintweb.org/S/authors/All/ya/Yablon/2, 2005
  2. P.A.M. Dirac, "Quantized Singularities in the Electromagnetic Field", Proceedings of the Royal Society, A133 (1931) pp 60-72.

Externé odkazyUpraviť