Maklér

rozlišovacia stránka

Maklér (iné názvy: dohodca, broker, pre Francúzsko aj courtier; nem. Makler, angl. broker, fr. courtier [kurtjé]; "courtier" je v slovenčine podľa jazykových slovníkov len burzový maklér) môže byť:

Maklér alebo broker môže byť aj (skrátene):

Maklér môže byť aj:

 • v slovenskom práve v rokoch 1992 – 2000/2001: fyzická osoba, prostredníctvom ktorej obchodník s cennými papiermi (t. j. v podstate maklérska firma) vykonáva odborné obchodné činnosti, "opak" pojmu burzový dohodca v zmysle úradný dohodca[35][36], pozri pod burzový dohodca a obchodník s cennými papiermi
 • pejoratívne: čachrár[37]

Dohodca alebo pejoratívne maklér môže byť aj: sprostredkovateľ vo všeobecnom zmysle, čiže osoba sprostredkovávajúca nejakú dohodu, známosť, manželstvo a podobne, dohadzovač[33][38][39][40], pozri sprostredkovateľ

Referencie

upraviť
 1. dohodca. In: DADO, M. Slovník politickej ekonómie. Vyd. SAV. 1966. S. 109
 2. § 642 a nasl., § 652 a nasl., § 577 a nasl. Obchodného zákonníka
 3. § 774 a nasl. Občianskeho zákonníka 1964
 4. § 600 a nasl. zákona č. 101/1963 Zb. o právnych vzťahoch v medzinárodnom obchodnom styku (Zákonník medzinárodného obchodu)
 5. Mulačová Věra, Mulač Petr a kolektiv. Obchodní podnikání ve 21. století. [s.l.] : Grada Publishing a.s., 2013. 520 s. ISBN 978-80-247-4780-4. S. 25, 26.
 6. dohodce. In: Masarykův slovník náučný II 1926. S. 316
 7. Zivilmakler [online]. wirtschaftslexikon.gabler.de, 2018-02-19, [cit. 2023-06-23]. Dostupné online.
 8. BLACK, Henry Campbell; NOLAN, Joseph R.; NOLAN-HALEY, Jacqueline M.. Blackův právnický slovník. 6. vyd. Praha : Victoria, 1993. 767 s. ISBN 80-85605-23-6. S. 188.
 9. PRIDE, William M.; HUGHES, Robert J.; KAPOOR, Jack R.. Foundations of Business. [s.l.] : Cengage Learning, 2014. 544 s. Dostupné online. ISBN 978-1-305-15608-1. S. 358, 362.
 10. Sprostredkovanie prevodu nehnuteľnosti podľa Občianskeho a/alebo Obchodného zákonníka [online]. ficek.sk, [cit. 2023-06-23]. Dostupné online.
 11. a b burzový dohodca. In: Encyclopedia Beliana. 2 S. 398
 12. burza. In: Encyklopedia zahraničního obchodu. Praha: SNTL. 1986. S. 61
 13. dohodce. In: Slovník spisovného jazyka českého
 14. § 28 zák. č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov (zákon už neplatí)
 15. HORECKÝ, J. Názvy burzových agentov. In: Kultúra slova 1 1993. S. 24
 16. Stockbroker [online]. corporatefinanceinstitute.com, 2020-10-31, [cit. 2023-06-24]. Dostupné online.
 17. The Differences Between a Real Estate Agent vs. a Broker vs. a Realtor [online]. investopedia.com, [cit. 2023-06-23]. Dostupné online.
 18. Práca realitného makléra: koľko dokáže zarobiť a aké sú jeho výdavky? [online]. peniaze.sk, [cit. 2023-06-23]. Dostupné online.
 19. [1]
 20. Glossary of Insurance Terms [online]. insurance.ca.gov, [cit. 2023-06-23]. Dostupné online.
 21. zák. č. 95/2002 Z. z. z 1. februára 2002 o poisťovníctve v znení do začiatku roku 2005 (zákon už neplatí)
 22. § 7 zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia (zákon už od roku 2010 neplatí)
 23. a b OVEČKOVÁ, Oľga, a kol. Slovník obchodného práva. 1. vyd. Bratislava : Iura edition, 1994. 366 s. ISBN 80-88715-11-3. S. 141, 142, 249, 30.
 24. Názvoslovie námorného práva. In: Kultúra slova 5 1991
 25. broker. In: DADO, M. Slovník politickej ekonómie. Vyd. SAV. 1966. S. 51
 26. colný broker. In: DADO, M. Slovník politickej ekonómie. Vyd. SAV. 1966. S. 74
 27. ŠÍBL, Drahoš. Veľká ekonomická encyklopédia : výkladový slovník AŽ. 2. rozšírené vydnaie. vyd. Bratislava : Sprint, 2002. 967 s. ISBN 80-89085-04-0. S. 132, 133, 944.
 28. Colné konanie [online]. 2hm-logistics.com, 2022-09-27, [cit. 2023-06-24]. Dostupné online. Archivované 2023-06-24 z originálu.
 29. a b c PRESNER, Lewis A.. Slovník mezinárodního podnikání. 1. vyd. Praha : Victoria Publishing, 1995. 303 s. ISBN 80-85605-73-2. S. 96.
 30. Nariadenie Komisie (ES) č. 415/2007 z 13. marca 2007 týkajúce sa technických špecifikácií lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy, na ktoré odkazuje článok 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v rámci Spoločenstva)
 31. OVEČKOVÁ, Oľga, a kol. Slovník obchodného práva. 1. vyd. Bratislava : Iura edition, 1994. 366 s. ISBN 80-88715-11-3. S. 141, 30.
 32. a b c broker. In: Encyclopaedia Beliana 2. S. 323
 33. a b maklér. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 34. maklér. In: Synonymický slovník slovenčiny
 35. § 49 Zák. o cenných papieroch z roku 1992 (zákon už neplatí)
 36. §15 a 28 Zák. č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov (zákon už neplatí)
 37. maklér. In: Krátky slovník slovenského jazyka
 38. sprostredkovateľ. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 39. dohodca, dohadzovač. In: Slovník súčasného slovenského jazyka
 40. sprostredkovateľ. In: Synonymický slovník slovenčiny
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.