Martianus Capella vlastným menom Martianus Minneus Felix Capella (* 5. storočie, Kartágo) bol rímsky básnik, právnik, filozof a encyklopedista.

Strana z rukopisu De nuptiis Philologiae et Mercurii

Autor malej encyklopédie základných vedomostí siedmich slobodných umení De nuptiis Philologiae et Mercurii (Svadba Filológie a Merkúra) (okolo 430): gramatiky, dialektiky, rétoriky (neskoršieho trívia) a geometrie, aritmetiky, astronómie a hudby (neskoršieho kvadrívia). Na začiatku stredoveku sprostredkovala táto učebnica súhrn antických odborných znalostí.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.