Medzinárodná cesta

Medzinárodná cesta je cesta, rýchlostná cesta alebo diaľnica, prechádzajúca územím viacerých štátov. V našom ponímaní ide o pozemné komunikácie, zaradené do európskej siete medzinárodných ciest, označované ako Európska cesta.

Značka „medzinárodná trasa“
Európska sieť medzinárodných ciest

Sieť európskych medzinárodných ciest má na starosti Európska hospodárska komisia OSN (UNECE). Používané číslovanie sa od vnútroštátneho číslovania odlišuje predponou „E“ (E50 a pod.).

Medzinárodné cesty existujú aj v iných častiach sveta, napr. Panamerická magistrála v Severnej a Južnej Amerike a ázijská sieť diaľnic.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť