Európska cesta je medzinárodná cesta, rýchlostná cesta alebo diaľnica, zaradená do európskej siete medzinárodných ciest.

Označenie európskej cesty
Sieť európskych ciest

Väčšina týchto ciest vedie územiami viacerých štátov. Sieť európskych medzinárodných ciest má na starosti Európska hospodárska komisia OSN (UNECE). Používané číslovanie sa od vnútroštátneho číslovania odlišuje predponou „E-“ (E1 a pod.).

Vo väčšine európskych krajín majú medzinárodné cesty zároveň svoje vnútroštátne číslo. Napríklad E75 prechádza Slovenskom po cestách I. triedy číslo 11 a 18 a po diaľniciach D1, D2 a D3. V niekoľkých krajinách (Švédsko, Nórsko) majú tieto cesty výhradne medzinárodné označenie. Na Slovensku ich označuje dopravná značka „medzinárodná trasa“ – zelená tabuľka s bielym písmenom E a číslom cesty.

Medzinárodné cesty existujú aj v iných častiach sveta, napr. Panamerická magistrála v Severnej a Južnej Amerike a ázijská sieť diaľnic.

Číslovanie

upraviť

Systém číslovania európskych medzinárodných ciest bol definovaný v roku 1975 komisiou UNECE, koncom 80. rokov prešiel zásadnými zmenami a v súčasnosti má túto podobu:

 1. Nosné cesty a medziľahlé cesty, nazývané cesty I. triedy, majú dvojciferné číselné označenie. Odbočné, spojovacie a pripojovacie cesty, nazývané cesty II. triedy, majú trojciferné označenie.
 2. Všeobecné pravidlá:
  • Nosné cesty v smere zo severu na juh majú dvojciferné číselné označenie, ktoré končí číslicou 5, a ktorá smerom na východ narastá o 10 (E15, E25, E35 atď.)
  • Nosné cesty v smere zo západu na východ majú dvojciferné číselné označenie končiace číslicou 0, ktoré v smere na juh narastajú o 10 (E30, E40, E50 atď.)
  • Medziľahlé cesty majú dvojciferné označenie, v smere zo severu na juh nepárne, v smere zo západu na východ párne. Čísla majú hodnotu v intervale daných čísel nosných ciest, medzi ktorými sa nachádzajú.
  • Cesty II. triedy majú trojciferné označenie, pričom prvá cifra je zhodná s prvou cifrou najbližšej nosnej cesty smerom na sever, druhá s prvou cifrou najbližšej nosnej cesty smerom na západ a tretia cifra je poradová.
 3. Cesty I. triedy v smere zo severu na juh, situované východne od cesty E99 majú trojciferné nepárne číselné označenie od 101 po 129. Inak pre ne platia pravidlá z odseku 2.
 4. Cesty II. triedy situované východne od E101 majú trojciferné označenie, ktoré sa začína 0, od 001 po 099.

Výnimky

upraviť

Dve cesty I. triedy - E45 a E55 majú vo Švédsku a Nórsku staré označenie ako E6 a E4. Tieto výnimky boli udelené z dôvodu ušetrenia vysokých nákladov, súvisiacich s výmenou označenia. Od Dánska na juh sú však už tieto cesty označené novými číslami, rovnako ako všetky ostatné európske cesty v Škandinávii.

Rozdelenie

upraviť

Cesty I. triedy

upraviť

Nosné cesty v smere zo severu na juh

upraviť

Nosné cesty v smere z východu na západ

upraviť

Medziľahlé cesty v smere zo severu na juh

upraviť

Medziľahlé cesty v smere zo západu na východ

upraviť

Cesty II. triedy

upraviť

Európske cesty na Slovensku Slovensko

upraviť

Slovenskom prechádzajú tieto európske medzinárodné cesty:

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Evropská silnice na českej Wikipédii.