Melanorosaurus bol rod primitívneho sauropódomorfa, žijúceho v období vrchného triasu na území dnešnej Južnej Afriky (súvrstvie Upper Elliot).[1] Melanorosaurus bol vo svojej dobe jedným z najväčších zvierat na súši, merajúci 8 metrov na dĺžku s hmotnosťou 2 ton. Išlo o jedného z evolučne prvých sauropódov.

Melanorosaurus
Vedecká klasifikácia
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Druhy upraviť

  • Melanorosaurus readi (typový)
  • Melanorosaurus thabanensis[2]

Referencie upraviť

  1. HAUGHTON, S.H.. The fauna and stratigraphy of the Stormberg Series. Annals of the South African Museum, 1924, roč. 12, s. 323 - 497.
  2. GAUFFRE, F.-X.. The most recent Melanorosauridae (Saurischia, Prosauropoda), Lower Jurassic of Lesotho, with remarks on the prosauropod phylogeny. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Monatshefte, 1993, čís. 11, s. 648 - 654.