Národný pamiatkový ústav

Národný pamiatkový ústav (čes. Národní památkový ústav, skratka NPÚ) je štátna príspevková odborná organizácia pamiatkovej starostlivosti v Česku. Pôsobí na území celého štátu za pomoci územných odborných pracovísk, ktoré majú zastúpenie vo všetkých českých krajoch.

Ledebourský palác v Prahe, sídlo ústavu

Národný pamiatkový ústav vznikol k 1. januáru 2003 podľa zákona č. 20/1987 Sb., o štátnej pamiatkovej starostlivosti, v znení neskorších prepisov po zániku okresných úradov. Činnosť NPÚ je ďalej upravená vyhláškou ministerstva kultúry Českej republiky č. 66/1988 Sb.

Ministerstvom kultúry vydaný štatút ukladá Národnému pamiatkovému ústavu starostlivosť o pamiatky z hľadiska praktického (propagácia, stále využitie), odborného poradenstva (pomoc vlastníkom pamiatok, konzervátorom a ďalším orgánom štátnej pamiatkovej starostlivosti), teoretického (spracovávanie koncepcie dlhodobého rozvoja štátnej pamiatkovej starostlivosti a jej metodológie), dokumentačného (vedenie Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok Českej republiky), výskumného (archeologické výskumy), vzdelávacieho (vzdelávanie pracovníkov v obore štátnej pamiatkovej starostlivosti) a hospodárskeho (vyberanie poplatkov v súvislosti s využitím kultúrnych pamiatok).

Pamiatky v starostlivosti NPÚ

upraviť

V správe NPÚ je 103 pamiatkových objektov, hradov, zámkov, kláštorov, kostolov, súborov ľudovej architektúry, záhrad, parkov a technických pamiatok. Väčšina z nich je sprístupnená a ponúka návštevníkom možnosť prehliadky v rámci jedného a viacerých návštevníckych okruhov.´

Časť z pamiatok spravovaných NPÚ je prístupná bezbariérovo.

Pracoviská NPÚ

upraviť

Literatúra

upraviť
  • Kuča, K. 2009: Hrady, zámky a další památky ve správě Národního památkového ústavu. Praha, ISBN 978-80-87104-44-6
  • Jančo, M. - Šefců, O. 2009: Jak dobýt hrad. Památky takřka bez bariér 2. Praha, ISBN 978-80-87104-47-7
  • Jančo, M. - Burešová, K. - Šefců, O. 2007: Jak dobýt hrad. Památky takřka bez bariér. Praha, ISBN 978-80-87104-09-5

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Národní památkový ústav na českej Wikipédii.