Estakáda

cestná stavba príbuzná mostu
(Presmerované z Nadjazd)

Estakáda je cestná stavba príbuzná mostu. Ide o komunikačné teleso postavené na stĺpoch, ktoré sa na rozdiel od mosta (ktorého účelom je preklenúť prekážku v podobe údolia, či rieky) stavia na miestach, kde by vzhľadom na povahu terénu bolo nemožné alebo príliš nákladné stavať komunikáciu po zemi.

Estakáda Považská Bystrica

V zastavanom území sa estakády budujú zvyčajne z dôvodu mimoúrovňových križovaní s inými cestami alebo z dôvodu oddelenia dopravnej trasy od okolitej krajiny.

Estakáda môže byť:

Pozri aj upraviť