Nemecká abeceda

Nemecká abeceda (resp. nemecké písmo) je abeceda (resp. písmo) používaná na zápis nemčiny. Obsahuje 26 základných písmen; vrátane ẞ je písmen 27, a vrátane ä, ö, ü je písmen 30.

Abeceda vyzerá nasledovne:

veľké písmeno A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   Ä Ö Ü   (staršie: SZ alebo SS)
malé písmeno a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z   ä ö ü   ß
špeciálny názov (ak existuje) - - - - - - - - - Jot - - - - - - - - - - - - - - Ypsilon Zet (Zett)   a-Umlaut o-Umlaut u-Umlaut   Eszett (SZ, scharfes s) [slov.: ostré s]
výslovnosť (resp. názov) písmena á é ef í jot (je*) el em en ó kú (kvé*) er es ú fau iks üpsilon cet   ää (a umlaut) öö (o umlaut) üü (u umlat)   escet (šárfes es)

Poznámky:

  • Výslovnosť je tu vyjadrená znakmi zrozumiteľnými pre slovenského čitateľa.
  • Hviezdička označuje primárny rakúsky tvar

Podrobnosti o výslovnosti pozri v článku fonetika a fonológia nemčiny.

ZdrojeUpraviť