New Catholic Encyclopedia

New Catholic Encyclopedia (NCE) je anglickojazyčná odborná encyklopédia zameraná na témy spojené s kresťanstvom a osobitne s Katolíckou cirkvou. Ideovo nadväzuje na staršiu Catholic Encyclopedia zo začiatku 20. storočia, nie je však jej revíziou.[1]

New Catholic Encyclopedia

Pôvodný jazyk angličtina
Krajina vydania USA
Nakladateľstvo originálneho vydania McGraw Hill a The Catholic University of America (1. vyd.)
Gale a The Catholic University of America (2. vyd.)
Dátum 1. vydania originálu 1967 (1. vyd.)
2003 (2. vyd.)
Literárny žáner encyklopédia

Zväzky prvého vydania vyšli v roku 1967 v spolupráci The Catholic University of America a vydavateľstva McGraw Hill. Doplňujúce zväzky boli vydané v rokoch 1974, 1979, 1989 a 1996. Jubilejný zväzok na počesť Jána Pavla II. bol, ako prechod k druhému vydaniu, vydaný v roku 2001.[2]

Druhé vydanie vzniklo v rámci spolupráce vydavateľstva Gale a The Catholic University of America. Základné vydanie z roku 2003 má štrnásť zväzkov s encyklopedickými heslami a jeden zväzok s indexom. Od roku 2009 bolo vydaných niekoľko ročných dodatkov, ktoré sa venujú špecifickým okruhom tém a ktoré boli vydávané nielen v tlačenej, ale aj elektronickej podobe.[2]

Dlhšie heslá sa členia na menšie časti. Po texte k heslu býva uvedená bibliografia k nemu. Na konci každého hesla sú uvedení jeho autori. Encyklopédia obsahuje čiernobiele ilustrácie. Encyklopédia obsahuje krížové odkazy.[3]

Zameranie

upraviť

Encyklopédia obsahuje informácie o učení, organizácii a dejinách kresťanstva v priebehu storočí: o kresťanských osobách, inštitúciách, kultúrnych javoch, filozofiách a spoločenských hnutiach, ktoré ovplyvnili Katolícku cirkev. Dôraz sa venuje západnej cirkvi a osobitne Amerike, venuje sa však aj východným cirkvám, protestantskej reformácii a iným náboženský, spoločenstvám vrátane judaizmu a islamu. V dogmatických otázkach encyklopédia zdôrazňuje oficiálne katolícke učenie, ako ho vyjadrilo magistérium Cirkvi (osobitne druhé vydanie reflektuje Druhý vatikánsky koncil). Informuje o vývoji teológie, predstavuje dejiny Cirkvi z viacerých hľadísk na pozadí všeobecných politických a kultúrnych dejín. Pomerne podrobne informuje o misijnej činnosti Cirkvi. Zaoberá sa aj otázkami kánonického práva a otázkami vzťahov medzi cirkvou a štátom. Osobitná pozornosť sa venuje scholastickej tradícii, najmä tomizmu. Encyklopédia nespracúva biografické informácie o žijúcich osobách (výnimkou bol vtedajší pápež Ján Pavol II.).[3]

Zväzky

upraviť

Prechodný zväzok: New Catholic Encyclopedia: Jubilee Volume: The Wojtyla Years. Washington; Detroit et al. : The Catholic University of America; Gale, 2001. 681 s. ISBN 0-7876-4787-X.

Druhé vydanie
Zväzok Heslá ISBN Zameranie (pri dodatkoch)
set (2003) ISBN 0-7876-4004-2
1. A – Azt ISBN 0-7876-4005-0
2. Baa – Cam ISBN 0-7876-4006-9
3. Can – Col ISBN 0-7876-4007-7
4. Com – Dyn ISBN 0-7876-4008-5
5. Ead – Fre ISBN 0-7876-4009-3
6. Fri – Hoh ISBN 0-7876-4010-7
7. Hol – Jub ISBN 0-7876-4011-5
8. Jud – Lyo ISBN 0-7876-4012-3
9. Mab – Mor ISBN 0-7876-4013-1
10. Mos – Pat ISBN 0-7876-4014-X
11. Pau – Red ISBN 0-7876-4015-8
12. Ref – Sep ISBN 0-7876-4016-6
13. Seq – The ISBN 0-7876-4017-4
14. Thi – Zwi ISBN 0-7876-4018-2
15. Index ISBN 0-7876-4019-0
set (2009) ISBN 978-1-41-447526-4 „Science and the Church“
Sup. 2009: 1 A – J ISBN 978-1-41-447527-1
Sup. 2009: 2 J – Z ISBN 978-1-41-447528-8
set (2010) ISBN 978-1-4144-7588-2
ISBN 978-1-4144-6414-5
„Modern History and the Church“
Sup. 2010: 1 A – I ISBN 978-1-4144-7589-9
Sup. 2010: 2 J – Z ISBN 978-1-4144-7590-5
set (2011) 2 Vols. ISBN 978-1-4144-7591-2 „Literature and the Arts“
set (2012) 4 Vols. ISBN 978-1-4144-8085-5 „Philosophy and Ethics“

Referencie

upraviť
  1. New Catholic Encyclopedia. In: MARCUSE, Michael J.. A Reference Guide for English Studies. Berkeley et al. : University of California Press, 1990. ISBN 978-0-520-05161-4. S. 13.
  2. a b O'CONNELL, David M. Foreword. In: New Catholic Encyclopedia: Supplement 2009. Vol. 1. A – I. Washington; Detroit et al. : The Catholic University of America; Gale, 2010. ISBN 978-1-41-447527-1. S. XI.
  3. a b New Catholic Encyclopedia. 2nd Ed. Vol. 1. A – Azt. Washington; Detroit et al. : The Catholic University of America; Gale, 2003. ISBN 0-7876-4005-0. S. ix – x.