Občianska výchova (aj Výchova k občianstvu[1]) je výchova, ktorej cieľom je utvárať hodnoty a postoje, ktoré zaujíma demokratická spoločnosť, rozvíjať schopnosť žiť v spoločnosti a plniť roly občana a vybaviť ho príslušnými znalosťami. Občianska výchova sa môže uskutočňovať v rôznych prostrediach. Napríklad aj televízie vysvetľovali, čo znamená politická a občianska výchova.[2][3] RTVS pripravila seriál Fetiše republiky a TV Markíza reportáž k 30. narodeninám 142 detí, ktoré sa narodili 1. januára 1993, ktoré sa stali „deťmi republiky“ a zároveň „krstňatami“ vtedajšieho premiéra Vladimíra Mečiara.[2][3] Výchove k (aktívnemu) občianstvu sa venujú aj rôzne organizácie napr. Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z.[4]

Občianska náuka je učebný predmet (v škole), zameraný na občiansku výchovu žiakov[5] a mladých ľudí, ktorý však začína už v materských školách úlohou detí nadobudnúť základy občianskych kompetencií.[6]

Referencie upraviť

  1. Prečo študovať učiteľský študijný program Výchovu k občianstvu? [online]. Katedra výchovy k občianstvu Inštitútu politológie FF PU., UNIPO, [cit. 2023-06-21]. Dostupné online.
  2. a b Fetiše republiky [online]. rtvs.sk, [cit. 2023-06-21]. Dostupné online.
  3. a b Narodili sa v deň vzniku Slovenska. Zisťovali sme, kam deti republiky zavial život a čomu sa venujú | TVNOVINY.sk [online]. tvnoviny.sk, 2023-01-02, [cit. 2023-06-21]. Dostupné online.
  4. MATO. Občianska výchova budúcnosti [online]. Inštitút pre aktívne občianstvo, [cit. 2023-06-21]. Dostupné online.
  5. Občianska náuka – nižšie stredné vzdelávanie [online]. Štátny pedagogický ústav, [cit. 2023-06-21]. Dostupné online. Archivované 2023-06-21 z originálu.
  6. Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách – konsolidované znenie (Schválilo MŠ SR dňa 22. septembra 2022 pod číslom 2022/10933:5-A2140 s platnosťou od 1. septembra 2022.) [online]. [Cit. 2023-06-21]. Dostupné online. Archivované 2023-03-31 z originálu.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.