Občianska náuka je učebný predmet, prostredníctvom ktorého žiaci základných a stredných škôl nadobúdajú vedomosti o histórii a štruktúre politických inštitúcií, sú vedení k záujmu o účasť na politickom živote, k viere v základné hodnoty spoločnosti.

Občianska náuka je predmet pre žiakov základných škôl[1] a mladých ľudí (študentov) stredných škôl, ktorý však začína už v materských školách úlohou detí nadobudnúť základy občianskych kompetencií.[2] Výkonový štandardy sa s vekom komplikujú. Napríklad pokiaľ v materských školách má dieťa medzi šiestimi kľúčových kompetencií nadobudnúť základy občianskych kompetencií[3], absolvent 2. stupeň základnej školy (ISCED 2) by podľa súčasného vzdelávacieho štandardu (naposledy upraveného 20. 7. 2022), mal vedieť zhodnotiť mieru rizika pri využití služieb bankových a nebankových inštitúcií.[1]

Občianska výchova (aj ako výchova k občianstvu) všeobecne sa však môže uskutočňovať v rôznych prostrediach, nie len v škole alebo škôlke. Napríklad aj v televízii[4][5] alebo ako výchova k (aktívnemu) občianstvu v rôznych iných organizáciách.[6]

Referencie

upraviť
  1. a b Občianska náuka – nižšie stredné vzdelávanie [online]. Štátny pedagogický ústav, [cit. 2023-06-21]. Dostupné online. Archivované 2023-06-21 z originálu.
  2. Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách – konsolidované znenie (Schválilo MŠ SR dňa 22. septembra 2022 pod číslom 2022/10933:5-A2140 s platnosťou od 1. septembra 2022.) [online]. [Cit. 2023-06-21]. Dostupné online. Archivované 2023-03-31 z originálu.
  3. Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách – konsolidované znenie (Schválilo MŠ SR dňa 22. septembra 2022 pod číslom 2022/10933:5-A2140 s platnosťou od 1. septembra 2022.) [online]. [Cit. 2023-06-21]. Dostupné online. Archivované 2023-03-31 z originálu.
  4. Fetiše republiky [online]. rtvs.sk, [cit. 2023-06-21]. Dostupné online.
  5. Narodili sa v deň vzniku Slovenska. Zisťovali sme, kam deti republiky zavial život a čomu sa venujú | TVNOVINY.sk [online]. tvnoviny.sk, 2023-01-02, [cit. 2023-06-21]. Dostupné online.
  6. MATO. Občianska výchova budúcnosti [online]. Inštitút pre aktívne občianstvo, [cit. 2023-06-21]. Dostupné online.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.