Odsek môže byť:

Pozri ajUpraviť

ReferencieUpraviť

  1. Kačala, Ján; Pisárčiková, Mária; Považaj, Matej, edi. (2003), „odsek“, Krátky slovník slovenského jazyka (4. dopl. a upr. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 425, ISBN 80-224-0750-X 
  2. a b Peciar, Štefan, ed. (1960), „odsek“, Slovník slovenského jazyka, II. L – O (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 511 
  3. bod 13 legislatívnotechnických pokynov, prílohy č. 2 k uzneseniu Národnej rady Slovenskej republiky č. 19/1997 Z. z. k návrhu legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Ročník 1997, čiastka 8, 29. január 1997, s. 80. (dost. 2019-02-19)
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.