Onikanie je v niektorých jazykoch spôsob oslovovania jednej osoby pomocou tretej osoby množného čísla, čím sa danej osobe preukazuje úcta. V slovenčine ide o obdobu vykania.

Onikanie sa používa napríklad v nemčine, dánčine alebo nórčine. V minulosti sa používalo aj v slovenčine a češtine. V slovenčine sa ojedinele ešte vyskytuje[1] v kontakte mladých so starými alebo má charakter paródie.

Referencie

upraviť
  1. honoratív. In: MISTRÍK, Jozef, et al. Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1993. 513 s. ISBN 80-215-0250-9. S. 175.