Opus Dei (slovensky Božie Dielo) je osobná prelatúra katolíckej cirkvi. Plný názov znie Prelatúra Svätého Kríža a Opus Dei. Za hlavnú úlohu a cieľ si Opus Dei vytýčilo oboznámiť ľudí všetkých spoločenských vrstiev, žijúcich v najrozličnejších podmienkach, so skutočnosťou, že kresťania sú vo všeobecnosti povolaní k svätosti a teda aj k apoštolátu. Dejiskom úsilia a uskutočňovania tohto poslania je obyčajná a normálna každodenná práca všedného dňa.

Sídlo Opus Dei v Ríme

Opus Dei poskytuje svojím členom duchovné vzdelávanie a duchovnú pomoc v takej miere, v akej ju potrebujú, aby v každodennom živote - nezávisle od jeho usporiadania - žili v osobnej slobode a zodpovednosti tak, ako má žiť kresťan, ktorý svoju vieru berie vážne.

Dejiny upraviť

Opus Dei bolo založené rímskokatolíckym kňazom Josemaríom Escrivom 2. októbra 1928 v Madride v Španielsku. V tento deň sa Josemaría Escrivá zúčastnil duchovných cvičení v dome misionárov sv. Vincenta de Paul, ktorí sídlili na ulici Garciá de Paredes. Vo chvíľach rozjímania mal silný duchovný zážitok, víziu v ktorej videl Opus Dei. Na základe tejto skúsenosti začal budovať Opus Dei, čo v latinčine znamená Božie dielo. 14. februára 1930 rozšíril Opus Dei aj o ženskú vetvu.

Dielo, ako sa skrátene nazýva, sa na začiatku šírilo hlavne medzi študentmi a robotníkmi. Avšak rýchlo sa rozšírilo aj do všetkých spoločenských vrstiev. Zakladateľ plánoval rozšírenie pôsobenia do Francúzska už v roku 1935. Ale španielska občianska vojna a potom druhá svetová vojna to znemožnili. Roku 1940 mohlo začať Dielo pôsobiť v Portugalsku. Krátko po skončení druhej svetovej vojny začína činnosť v Anglicku, Taliansku, Francúzsku, Írsku, USA a v Mexiku. Josemaría Escrivá sa v roku 1946 presťahoval do Ríma, kde zriadil ústredie Opus Dei. Jeho šírenie pokračuje nepretržite do ďalších krajín.

Josemaría Escrivá de Balaguer umrel 26. júna 1975 v Ríme. Už za svojho života získal povesť svätosti, a tak sa už 12. mája 1981 mohol v Ríme začať proces jeho blahorečenia. Za prvého nástupcu zakladateľa bol 19. septembra 1975 zvolený Mons. Álvaro del Portillo, ktorý žil 40 rokov po jeho boku ako jeho najbližší dôverník a spolupracovník a po desaťročia bol generálnym tajomníkom Opus Dei. Od 28. novembra 1982 viedol Opus Dei ako pápežom menovaný prelát. Svoju definitívnu právnu podobu získalo Opus Dei v roku 1982, keď ho pápež Ján Pavol II. ustanovil ako osobnú prelatúru. Nie je teda ani rádom ani hnutím, ale súčasťou hierarchickej štruktúry cirkvi. Od doby svojho vzniku až do dnešných dní sa činnosť prelatúry rozšírila do celého sveta (pôsobí v 90. krajinách) a dnes má Opus Dei niečo okolo 90 tisíc členov. Na čele Opus Dei stojí v súčasnosti prelát, ktorým je Mons. Fernando Ocáriz.

Štruktúra upraviť

Opus Dei je osobná prelatúra medzinárodného rozsahu. Ako taká podlieha priamo Svätej stolici a konkrétne Kongregácii pre biskupov. Pozostáva z preláta, duchovenstva prelatúry a laikov, ktorí dobrovoľne vstúpili do prelatúry. Členovia Opus Dei, či už kňazi, laici, ženatí alebo slobodní, sa zaväzujú, že budú žiť podľa ctností zodpovedajúcich ich osobnému stavu. Rôznorodosť osobných pomerov a situácií určuje aj rozličnú intenzitu na účasti na apoštolskom pôsobení. Väčšinu Opus Dei tvoria ženatí členovia. Tí sa nazývajú supernumerári. Ostatní, numerári a pridružení, ktorí si zvolili celibát, sú podľa potreby k dispozícii hlavne záujmom prelatúry a môžu venovať viac času vzdelávaniu ostatných členov, ako aj apoštolskej činnosti Diela.

Členstvo upraviť

Aby mohli laici vstúpiť do prelatúry, musia dovŕšiť 18 rokov. Žiadosť treba obnoviť vždy po roku. Až po piatich rokoch môžu získať definitívne členstvo v Diele. Jednotný životný štýl vlastný členom Opus Dei neexistuje. Členovia sú normálnymi občanmi štátu a majú najrozličnejšie zamestnania. Vo svojom súkromnom živote často žijú skromne.

Literatúra v slovenčine upraviť

 • Dominique Le Tourneau: Opus Dei: krátky náčrt vývinu, spirituality, organizácie a činnosti Opus Dei, Rím: s.n., 1990, 116 s.
 • Josemaría Escrivá de Balaguer: Cesta, Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1994, 275 s., ISBN 80-7162-059-9
 • Josemaría Escrivá de Balaguer: Krížová cesta, Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1995, 125 s., ISBN 80-7162-078-5
 • Josemaría Escrivá de Balaguer: Brázda, Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1996, 282 s., ISBN 80-7162-155-2
 • Josemaría Escrivá de Balaguer: Vyhňa, Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1999, 279 s., ISBN 80-7162-248-6
 • Álvaro del Portillo: Rozhovor o zakladateľovi Opus Dei, Bratislava: Kontakt plus, 2002, 275 s., ISBN 80-88855-38-1
 • Giuseppe Romano: Opus Dei: nájsť Boha v práci a v každodennom živote, Bratislava: Kontakt plus, 1999, 112 s., ISBN 80-88855-29-2
 • Josemaría Escrivá de Balaguer: Svätý ruženec, Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2002, 101 s., ISBN 80-7162-350-4
 • Scott Hahn: Moja duchovná cesta v Opus Dei, Bratislava: Lúč, 2008, 160 s., ISBN 978-80-7114-675-9
 • Josemaría Escrivá de Balaguer: Cesta, 2. vydanie, Bratislava: Lúč, 2009, 224 s., ISBN 978-80-7114-737-4
 • Josemaría Escrivá de Balaguer: Boží priatelia, Bratislava: Lúč, 2009, 272 s., ISBN 978-80-7114-781-7
 • Josemaría Escrivá de Balaguer: Ísť s Kristom, Bratislava: Lúč, 2010, 256 s., ISBN 978-80-7114-808-1

Externé odkazy upraviť