Ornát je bohoslužobné rúcho kňaza a biskupa v rímskokatolíckej cirkvi, v anglikánskych a starokatolíckych cirkvách a v niektorých luteránskych cirkvách. Ornát používa kňaz, biskup pri svätej omši, pri vysluhovaní sviatostí. Nájsť ho tiež môžeme v pravoslávii pri liturgii západného obradu.

Vo východných pravoslavnych cirkvách a vo východných katolíckych církvách je ekvivalentným rúchom felón - phelónion.

Ornát

DruhyUpraviť

Ornáty poznáme rímske a gotické. Rímske bývajú kratšie a sú používané pri Tridentskej omši. Gotické sa používajú hlavne v súčastnosti a majú podobu skôr plachty. Ornáty sú v liturgických farbách. Diakon nenosí ornát ale dalmatiku. Pod ornátom je alba so štólou.

Farby ornátuUpraviť

Sú rôzne farby ornátu:

  • biela - používa sa vo Vianočnom a Veľkonočnom období, na sviatky Pána Ježiša Krista a svätých, ktorí neboli mučeníci
  • červená - používa sa na sviatky mučeníkov, kvetnú nedeľu a na zoslanie Ducha Svätého.
  • fialová - používa sa v Adventnom a pôstnom období, a pri pohrebných obradoch
  • zelená - používa sa pri férialnom slávení iba v období cez rok

Doplnkové farby:

  • zlatá - používa sa pri Veľkých slávnostiach, môže sa nahradiť bielou
  • modrá - mariánska, používa sa na sviatky Panny Márie, môže sa nahradiť bielou
  • čierna - používa sa pri pohrebných obradoch, môže sa nahradiť fialovou
  • ružová - používa sa na 3.adventnú a 4. pôstnu nedeľu, môže sa nahradiť fialovou

Pozri ajUpraviť

Externé odkazyUpraviť