Oscar Cullmann (* 25. február 1902, Štrasburg – † 16. január 1999, Chamonix) bol francúzsky evanjelický teológ, exegéta a profesor.

Oscar Cullmann
francúzsky evanjelický teológ a exegéta
Narodenie25. február 1902
Štrasburg, Nemecké cisárstvo
Úmrtie16. január 1999 (96 rokov)
Chamonix, Francúzsko

Oscar Cullmann vyštudoval klasickú filológiu a evanjelickú teológiu na Štrasburskej univerzite.

V rokoch 19381972 vyučoval na Bazilejskej univerzite ranokresťanské dejiny a Nový zákon, v rokoch 19681972 bol dokonca rektorom tejto univerzity.

Od roku 1948 bol postupne hosťujúcim profesorom na parížskych univerzitách Ecole des Hautes Etudes, Faculté des Lettres (Sorbonna), Faculté libre de Théologe protestante.

Od roku 1972 bol síce formálne v penzii, no zakrátko odišiel na študijný pobyt do jeruzalemského Tantur Ecumenical Institute.

V roku 1979 sa stal komandérom Radu čestnej légie Francúzskej republiky.

Cullmanovou prioritnou oblasťou záujmu bola novozákonná exegéza, raná cirkev a problematika vykúpenia (soteriológia). Veľkú pozornosť venoval ekuméne, neúnavne vyzdvihoval hlavne spoločné princípy, na ktorých stoja kresťanské denominácie.

Osobitne sa snažil o dialóg s katolíckou cirkvou, ktorá mu nakoniec tento záujem aj opätovala. Osobne sa stretol s tromi pápežmi – Piom XII., Jánom XXIII. a Pavlom VI. Je potrebné zdôrazniť, že to bolo v dobe, v ktorej ešte neboli bežné takéto oficiálne kontakty medzi konfesiami na najvyššej úrovni.

S pápežom Pavlom VI. ho neskôr spájalo aj osobné priateľstvo. Švajčiarsky teológ Karl Barth sa raz vyjadril, že:

Na pomníku pána Cullmanna bude napísané: "Priateľ troch pápežov."[1]

Oscar Cullmann bol aktívnym členom Svetovej rady cirkví. Na osobné pozvanie Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov a jej prezidenta, kardinála Augustína Beu, sa Cullmann mohol zúčastniť ako pozorovateľ aj Druhého vatikánskeho koncilu.

Ku Cullmannovým žiakom patria medzi inými aj Rudolf Bohren, Lukas Vischer, Felix Christ alebo Antonio Ambrosiano.[2]

Výber z diela

upraviť
 • Königsherrschaft Christi und Kirche im Neuen Testament, 1941 [Kristova kráľovská moc a cirkev v Novom zákone]
 • Les Premières Confessions de foi Chrétiennes, 1943 [Prvé vyznania kresťanskej viery]
 • Urchristentum und Gottesdienst, 1944 [Rané kresťanstvo a bohoslužba]
 • Christus und die Zeit: Die urchristliche Zeit- und Geschichtsauffassung, 1946 [Kristus a čas. Ranokresťanské chápanie času a dejín.]
 • Weihnachten in der alten Kirche, 1947 [Vianoce v ranej cirkvi]
 • Die Tauflehre des Neuen Testaments. Erwachsenen- und Kindertaufe, 1948 [Novozákonná náuka o krste. Krst detí a dospelých]
 • Petrus. Jünger – Apostel – Märtyrer: Das historische und das theologische Petrusproblem, 1952 [Peter. Učeník – apoštol – mučeník. Historický a teologický problém.]
 • La Tradition: Problème exégétique, historique et théologique, 1953 [Tradícia. Exegetický, historický a teologický problém.]
 • Der Staat im Neuen Testament, 1956 [Štát v Novom zákone]
 • Dieu et César: Le procès de Jésus, Saint Paul et l'Autorité, l'Apocalypse et l'Etat totalitaire, 1956 [Boh a cisár. Štúdie o Ježišovi, svätom Pavlovi, autorite, apokalypse a totalitárnom štáte]
 • Die Christologie des Neuen Testaments, 1957 [Novozákonná kristológia]
 • Katholiken und Protestanten: Ein Vorschlag zur Verwirklichung christlicher Solidarität, 1958 [Katolíci a protestanti. Návrh realizácie kresťanskej solidarity]
 • Unsterblichkeit der Seele oder Auferstehung der Toten?, 1962 [Nesmrteľnosť duše alebo vzkriesenie mŕtvych?]
 • Heil als Geschichte: Heilsgeschichtliche Existenz im Neuen Testament, 1965 [Spása ako dejiny. Spásnodejinná existencia v Novom zákone]
 • Vorträge und Aufsätze 1925–1962, ([Prednášky a články 1925 – 1962] vydal: FROEHLICH, Karlfried. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1966. ISBN 978-3-16-103201-1.)
 • Le Nouveau Testament, 1966 [Nový zákon.]
 • Jesus und die Revolutionäre seiner Zeit: Gottesdienst, Gesellschaft, Politik, 1970 [Ježiš a revolucionári jeho doby. Bohoslužba, spoločnosť, politika.]
 • Der johanneische Kreis: Sein Platz im Spätjudentum, in der Jüngerschaft Jesu und im Urchristentum. Zum Ursprung des Johannesevangeliums, 1975 [Jánova tradícia. Jej miesto v neskorom židovstve, medzi Ježišovými učeníkmi a v ranom kresťanstve. Vznik Jánovho evanjelia.]
 • Einheit durch Vielfalt. Grundlegung und Beitrag zur Diskussion über die Möglichkeiten ihrer Verwirklichung, 1986 [Jednota v mnohosti. Vymedzenie a príspevok k diskusii o možnostiach jej realizácie.]
 • Das Gebet im Neuen Testament: Zugleich Versuch einer vom Neuen Testament aus zu erteilenden Antwort auf heutige Fragen, 1994 [Modlitba v Novom zákone. A súčasne pokus o zodpovedanie dnešných otázok na základe Nového zákona.]

Literatúra

upraviť
 • FROEHLICH, Karlfried (vyd.). Testimonia Oecumenica. In honorem Oscar Cullmann octogenarii die XXV februarii A.D. MCMLXXXII. Tübingen: Refo Druck Hans Vogler, 1982.
 • LEIMGRUBER, Stephan – SCHOCH, Max (vyd.). Gegen die Gottvergessenheit. Schweizer Theologen im 19. und 20. Jahrhundert. Freiburg: Herder, 1990. ISBN 3-451-21986-7.
 • WESSELING, Klaus-Gunther. Oscar Cullmann. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Band 27. Nordhausen: Bautz, 2007. S. 294–330. ISBN 978-3-88309-393-2.
 • BREYTENBACH, Cilliers – HOPPE, Rudolf (vyd.). Neutestamentliche Wissenschaft nach 1945. Hauptvertreter der deutschsprachigen Exegese in der Darstellung ihrer Schüler. Göttingen: Neukirchener, 2008. ISBN 978-3-7887-2274-6.
 • SUTER, Daniel. Gelehrtennachlässe aus 550 Jahren. Begleitpublikation zur Ausstellung „Sammeln, sichten, sichtbar machen. Gelehrtennachlässe aus 550 Jahren.“. Basel: Universitätsbibliothek Basel, 2010.

Referencie

upraviť
 1. CHRIST, Felix. Oscar Cullmann (*1902), Pionier der modernen ökumenischen Begegnung. In: LEIMGRUBER, Stephan - SCHOCH, Max (vyd.). Gegen die Gottvergessenheit, Schweizer Theologen im 19. und 20. Jahrhundert.. Freiburg : Herder, 1990. ISBN 3-451-21986-7.
 2. FROEHLICH, Karlfried. Oscar Cullmann (1902–1999) In: BREYTENBACH, Cilliers - HOPPE, Rudolf (vyd.). Neutestamentliche Wissenschaft nach 1945, Hauptvertreter der deutschsprachigen Exegese in der Darstellung ihrer Schüler.. Göttingen : Neukirchener, 2008. ISBN 978-3-7887-2274-6.

Externé odkazy

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Oscar Cullmann na nemeckej Wikipédii.