Pštrosotvaré alebo pštrosy (Struthioniformes) sú skupina (rad) bežcov.

Pštrosotvaré
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Struthioniformes
Lathan, 1790
Synonymá
Pštrosy
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Pštrosy môže byť aj podrad a infrarad tohto radu - pozri nižšie Systematika. Existujú aj pštrosotvaré/pštrosy v užšom zmysle - pozri nižšie Systematika.

Dnes je tento rad zastúpený len 10 druhmi veľkých vtákov žijúcich na zemi s charakteristickým vzhľadom.

Systematika upraviť

Ako je vidno z nižšie uvedenej modernej systematiky, nandu, kazuáre a kivi v minulosti tvorili samostatné rady.

Pštrosotvaré/pštrosy (Struthioniformes) v širšom zmysle:

Iné projekty upraviť