Parlamentarizmus alebo parlamentná demokracia či parlamentný systém je kreačná a politická závislosť vlády od parlamentu, teda výkonnej moci od zákonodarnej moci.

Ide o systém demokratického riadenia štátu, v ktorom výkonná moc čerpá svoju legitimitu od vyslovenia dôvery mocou zákondarnou, typicky parlamentom. Výkonná moc sa teda aj zodpovedá parlamentu. V parlamentnom systéme je hlavou štátu zväčša odlišná osoba, ako tá, ktorá je na čele vlády. Tu sa parlamentná demokracia odlišuje od demokracie prezidentskej, kde býva zvykom, že hlava štátu je zároveň aj hlava vlády.

Krajiny používajúce parlamentnú demokraciu môžu byť konštitučné monarchie, v ktorých je síce panovník hlavou štátu, no na čele vlády stojí iný človek, ktorý zvykne byť zároveň aj poslanec parlamentu (napr. Spojené kráľovstvo, Japonsko, Dánsko, Švédsko a i.), alebo parlamentné republiky, kde je hlavou štátu prezident, s obmedzenými, najmä ceremoniálnymi právomocami a na čele vlády stojí človek pochádzajúci obyvkle zo zákonodarnej moci. (napr. Nemecko, Írsko, India a i.). Slovensko sa od klasického parlamentarizmu mierne odlišuje práve priamou voľbou prezidenta. V niekoľkých parlamentných republikách ako Botswana, Južná Afrika či Surinam je hlava štátu zároveň aj predsedom vlády, no je volený parlamentom, ktorému sa zodpovedá. Pri dvojkomorových parlamentoch (napr. Parlament Českej republiky) sa obvykle vláda zodpovedá dolnej komore parlamentu, z ktorej zväčša no nie vždy pochádza aj premiér.

Parlamentný systém je dominantou formou vlády v Európe, nakoľko 32 z 50 suverénnych európskych štátov sú parlamentnými demokraciami. Tiež je častý v Karibiku, kde sa používa až na 10 z 13 ostrovných štátov a v Oceánii. V ostatných častiach sveta nie je parlamentná demokracia až tak zvyčajná, ale je rozmiestnená naprieč všetkými kontinentmi, najčastejšie v bývalých kolóniách Bristkého impéria, ktoré používajú špecifickú vetvu parlamentnej demokracie známu ako Westminsterský systém.

Parlamentarizmus je každá forma vlády v ktorej existuje parlament. V užšom význame slova je parlamentarizmus osobitné, významné postavenie parlamentu oproti ostatným najvyšším štátnym orgánom. Takúto formu vlády nazývame parlamentnou. Základná zložka parlamentarizmu je suverenita ľudu a zastupiteľskej demokracie.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Parliamentary system na anglickej Wikipédii.