Pod Pajštúnom

prírodná rezervácia na Slovensku

Pod Pajštúnom je prírodná rezervácia v pohorí Malé Karpaty v podcelku Pezinské Karpaty, v južnej časti pajštúnskeho hradného kopca. Rezervácia je v správe štátnej ochrany prírody Malé Karpaty.

Pod Pajštúnom
prírodná rezervácia
Vrcholová časť rezervácie so zrúcaninou hradu Pajštún
Štát Slovensko Slovensko
Región Bratislavský
Okres Malacky
Obec Stupava, Borinka
Pohorie Malé Karpaty
Súradnice 48°16′29″S 17°04′42″V / 48,274733°S 17,07825°V / 48.274733; 17.07825
Rozloha 1,4149 km² (141 ha)
Vznik 19. 11. 2007
Správa ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty
Kód 134
Poloha v rámci Slovenska
Poloha v rámci Slovenska
Poloha v rámci Slovenska
Poloha v rámci Bratislavského kraja
Poloha v rámci Bratislavského kraja
Poloha v rámci Bratislavského kraja
Wikimedia Commons: Pod Pajštúnom
Freemap.sk: mapa
Mapový portál GKU: katastrálna mapa
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Nachádza sa v katastrálnom území mesta Stupava a obce Borinka v okrese Malacky v Bratislavskom kraji. Vyhlásená bola v roku 1984 na rozlohe 141,4 ha, bez ochranného pásma. Rezervácia je súčasťou CHKO Malé Karpaty. Na území rezervácie platí 5. stupeň ochrany.

Predmetom ochrany sú: Lesné spoločenstvá – bukové kvetnaté lesy, dubovo-hrabové lesy karpatské a lipovo-javorové sutinové lesy v ich prirodzenom druhovom zložení a štruktúre a ochrana pionierskych a subpanónskych travinno-bylinných porastov na karbonátovom substráte[1].

Opis Upraviť

Okolie Borinky je súčasťou Borinského krasu, ktorý sa rozprestiera na ploche 36 km² v južnej časti Malých Karpát. Vody potokov sa tu na viacerých úsekoch strácajú pod zemou a potom opäť vystupujú na povrch. Prírodnou zvláštnosťou je, že časť vôd z hornej časti povodia Stupavského potoka v dôsledku podzemného „pirátstva“ je odvádzaná pod zemou na opačnú stranu pohoria Malých Karpát a vyúsťuje na povrch až v občasnej vyvieračke nad Limbachom. V tomto krasovom území sa nachádza aj niekoľko jaskýň, napríklad Zbojnícka, Veľké Prepadlé, Jaskyňa pod Okopancom a iné.

Na ochranu prirodzených lesných spoločenstiev 2. – 4. vegetačného stupňa bola v roku 1984 vyhlásená prírodná rezervácia Pod Pajštúnom. Rozprestiera sa pod hradným kopcom prevažne na jeho južných a juhozápadných svahoch v nadmorskej výške 200 – 519 m. Najrozšírenejšie sú tu dubové bučiny, bukové dúbravy, bučiny a v okolí vápencových brál na sutinových stanovištiach v okolí Pajštúnskeho hradu sa vyskytujú lipové javoriny.

Pre najteplejšie lesné spoločenstvá s dubom sú typickými druhmi bylín hrachor čierny (Lathyrus niger), medovka medovkolistá (Melittis melissophyllum). Bučinovými druhmi sú napríklad marinka voňavá (Asperula odorata), zubačka cibuľkonosná (Dentaria bulbifera). V ostrovčekovite rozšírených nelesných spoločenstvách na skalách v okolí hradu a kameňolomu sa vyskytujú napríklad luskáč lekársky (Vincetoxicum hirundinaria), zvonček repkovitý (Campanula rapunculoides), slezinník červený (Asplenium trichomanes), hrdobarka horská (Teucrium montanum) a hrdobarka obyčajná (Teucrium chamaedrys). Nápadným druhom lesných porastov pozdĺž ciest, chodníkov a svetlín je múrovník lekársky (Parietaria officinalis).

Veľkú ekologickú hodnotu v prírodnej rezervácii predstavujú početné staré vyše 300-ročné jedince dubov. Sú veľmi dôležité pre vývoj stoviek druhov podkôrneho a drevokazného hmyzu, ako sú napríklad roháč veľký (Lucanus cervus), fuzáč veľký (Cerambyx cerdo), a viaceré druhy krascov. Na takýchto duboch sa vyvíjajú húsenice až 100 druhov motýľov. V teplých okrajových častiach prírodnej rezervácie sa vyskytuje náš najväčší had – užovka stromová (Zamenis longissimus). Na svetlinách v prírodnej rezervácii možno vidieť i Jasoňa chochlačkového (Parnassius mnemosyne).

Nepôvodnými druhmi v prírodnej rezervácii sú napríklad netýkavka malokvetá (Impatiens parviflora), smrekovec opadavý (Larix decidua), muflón obyčajný (Ovis musimon), daniel škvrnitý (Dama dama).

Referencie Upraviť

  1. Pod Pajštúnom. In: Zoznam osobitne chránených častí prírody SR [online]. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody SR. Dostupné online.

Iné projekty Upraviť

Použité zdroje Upraviť

  • informačná tabuľa pri vstupe do rezervácie, prístup: 6. 4. 2008