Poddôstojník je príslušník ozbrojených síl (prípadne policajného či hasičského zboru), ktorého funkcia poskytuje určité veliteľské a poriadkové právomoci nad mužstvom.

Poddôstojník nemeckého Wehrmachtu s ďalekohľadom a samopalom (vľavo) kráčajúci po boku svojich vojakov cez obec počas bojov vo Francúzsku cez druhú svetovú vojnu v lete 1944.

V Ozbrojených silách Slovenskej republiky medzi poddôstojnícke hodnosti patria (od najnižšej po najvyššiu) čatár, rotný, rotmajster, nadrotmajster a štábny nadrotmajster. V slovenskom Policajnom zbore sú poddôstojníkmi všetci príslušníci s hodnosťami: strážmajster, nadstrážmajster, podpráporčík, práporčík, nadpráporčík). Poddôstojníci sa v PZ odlišujú od dôstojníkov farbami kovov svojich hodnostných označení. Poddôstojníci majú svoje značenie (hviezdy) v striebornej farbe zatiaľ čo dôstojníci ho majú v zlatej farbe. Poddôstojníci väčšinou nezastávajú žiadnu vyššiu funkciu.

Funkcia

upraviť

Poddôstojníci sú všeobecne považovaní za chrbtovú kosť ozbrojených síl[1], keďže sú dôležitou súčasťou reťazca medzi velením, ktoré vydáva rozkazy a mužstvom, ktoré ich má vykonávať. Sú najnižším článkom velenia vojska, ako zástupcovia veliteľa čaty a velitelia družstiev[1]. Sú priamo zodpovední za vykonanie rozkazov a splnenie vojenských úloh. Často tiež riadia výcvik a prípravu jednotiek vedúcu k splneniu bojových úloh. Výcvik samotných poddôstojníkov väčšinou zahŕňa rozvoj vodcovských a manažérskych schopností, rovnako ako prípravu na ovládanie konkrétnych bojových prostriedkov pre použitie v boji.

Referencie

upraviť
  1. a b Lázna, J. a kol. Příručka pro poddůstojníky. Naše Vojsko, Praha, 1980, s. 297

Iné projekty

upraviť