Polárna noc je obdobie, kedy Slnko nevychádza nad obzor (horizont) viac ako 24 hodín. Nastáva vo vnútri polárnych kruhov. Na obidvoch polárnych kružniciach nastane polárna noc len raz do roka a trvá presne 24 hodín. Čím viac sa pozorovateľ blíži od polárnych kružníc k pólom, tým je trvanie polárnej noci dlhšie. Na geografických póloch trvá polárna noc neprestajne 6 mesiacov a rovnako dlho potom trvá aj polárny deň.

Skoré odpoludnie v nórskom meste Tromsø 14. decembra, v období miestnej polárnej noci.
Začiatok polárnej noci na severnom póle. Slnko sa dostáva presne na obzor a opisuje kružnicu po obzore. Vďaka obehu Zeme okolo Slnka bude Slnko postupne veľmi pomaly klesať a na póle nastane dlho trvajúci súmrak.

Názov polárna noc môže byť zavádzajúci, pretože naznačuje úplnú tmu. V skutočnosti sa ale Slnko tak približuje k horizontu, hoci nad horizont nevystúpi, že nastane súmrak a obloha nadobúda svetlejší odtieň. V blízkosti polárnej kružnice je toľko svetla, že viditeľnosť sa približuje viditeľnosti v čase skutočného dňa, kedy je Slnko nad obzorom.

Príčina vzniku

upraviť

Za vznik polárneho dňa aj noci môže sklon zemskej osi. Zemská os zviera s kolmicou na ekliptiku uhol približne 23,5°. Keďže Zem je guľatá, v čase, keď Slnko osvetľuje kolmo najjužnejšiu rovnobežku, ktorú osvetliť dokáže – obratník Kozorožca – najsevernejšia rovnobežka, na ktorú ešte dokáže Slnko dosvietiť, sa nachádza o 90° severnejšie. Je to rovnobežka 66,5°. Táto rovnobežka sa nazýva severná polárna kružnica. Dátum, v ktorom na nej nevyjde Slnko nad obzor, je väčšinou 21. december – deň zimného slnovratu. Slnko, samozrejme, v ten deň nevyjde ani nikde inde vo vyšších zemepisných šírkach, až po pól.

V deň letného slnovratu, 21. júna je to opačne a polárna noc nastane od južnej polárnej kružnice vyššie. Medzi polárnou kružnicou a pólmi nastáva obdobie niekoľkých dní, kedy je polárna noc, potom nasleduje niekoľko dní obsahujúcich východy aj západy Slnka a napokon niekoľko dní, kedy Slnko nezapadne pod obzor – polárnych dní. Čím bližšie sa určité miesto nachádza k pólu, tým viac je na ňom v priebehu roka polárnych dní a polárnych nocí. Na severnom póle začína polárna noc okolo 23. septembra a končí okolo 21. marca. Na južnom póle je to opačne.

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Polárna noc