Polárny kruh je oblasť povrchu Zeme okolo severného alebo južného zemepisného pólu, na ktorej najmenej v jeden deň v roku nevystúpi Slnko nad obzor alebo nezostúpi pod obzor. Je ohraničená myslenou polárnou kružnicou, ktorú geograficky definuje rovnobežka na 66° 33' severnej alebo južnej zemepisnej šírky.

Na severnej polárnej kružnici vo Fínsku, 1975

Nesprávne sa za polárny kruh označuje len jeho hranica, t. j. polárna kružnica, ktorou je myslená kružnica oddeľujúca na povrchu Zeme oblasti, kde aspoň jeden deň v roku nevystúpi nad alebo nezostúpi pod obzor.

Sú dve polárne kružnice: