Ponitrie je slovenský kultúrny región.

Regióny cestovného ruchu

Geografická poloha

upraviť

Rozprestiera sa v povodí rieky Nitra a jej prítokov. Okrem Podunajskej nížiny (celkov Podunajská rovina a Podunajská pahorkatina) zahŕňa aj Hornonitriansku kotlinu. Zo Západu ho vymedzujú pohoria Strážovské vrchy a Považský Inovec, zo severu Malá Fatra a z východu Žiar, Vtáčnik a Tribeč. Na juhu sa rozprestiera Podunajská rovina.

Z územnosprávneho hľadiska Ponitrie zasahuje do Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja. Nachádzajú sa tu mestá Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce a iné.

Okresy:

Charakteristika

upraviť

Vďaka vhodným podmienkam je celá oblasť využívaná na poľnohospodárstvo. Priemysel je zastúpený najmä vo väčších mestách s dostatkom kvalifikovanej pracovnej sily.

Doprava

upraviť

Z dopravného hladiska tvorí os regiónu cesta I/64, prechádzajúca severo-južným smerom, no z celoštátneho hľadiska sú významnejšie západo-východne smerujúce cesty E572 (v trase I/9) v severnej časti a E58 (v trase I/51 a I/65) v južnej časti regiónu. Ponitrím prechádza hlavná regionálna trať Nové Zámky – Prievidza, na ktorú nadväzujú trate Leopoldov – Kozárovce, Trenčín – Chynorany a Prievidza – Horná Štubňa. Letiská sa nachádzajú v Prievidzi, Partizánskom a Nitre.

Územie Ponitria patrí k najdlhšie osídleným regiónom Slovenska. Najstaršie dôkazy ľudskej prítomnosti boli nájdené v jaskyni Čertova pec pri Radošine, len o niečo neskôr sa pračlovek pohyboval v okolí Bojníc (Prepoštská jaskyňa), Prievidze (Mariánsky vŕšok), Komjatice, Šale (nález časti lebky) a Nitry (celá aglomerácia). Po období sťahovania národov bolo Ponitrie husto osídleným regiónom a koncom 8. storočia z osád na území dnešnej Nitry vzniklo centrum Nitrianskeho kniežatstva. V období Veľkej Moravy už bolo okrem rozsiahleho sídelného a obchodného centra v Nitre v Ponitrí niekoľko dôležitých centier obchodu i moci: Vyšehrad, Prievidza, Bojnice, Hradište, Nitrianska Blatnica, Bojná, Kostoľany pod Tribečom, Šaľa, Mojmírovce a iné.

Galéria

upraviť