Poslanec Európskeho parlamentu

člen Európskeho parlamentu

Poslanec Európskeho parlamentu (anglicky Member of the European Parliament, skrátene MEP, inak označovaný aj ako europoslanec) je člen Európskeho parlamentu, jedinej inštitúcie Európskej únie s priamo volenými zastupiteľmi. Poslanci pochádzajú zo všetkých členských štátov EÚ.

Počet poslancov upraviť

V parlamente oficiálne zasadá 750 poslancov plus predseda. Tento počet sa však v priebehu volebného obdobia môže znížiť - napríklad v prípade smrti alebo odstúpenia poslanca jeho miesto neobsadzuje žiadny náhradník, ani sa nekonajú doplnkové voľby. Každý členský štát má presne stanovený počet poslancov v závislosti od počtu obyvateľov. Podľa tohto prerozdelenia najviac kresiel, 96, prislúcha Nemecku, štáty s najmenším zastúpením sú Malta, Luxembursko, Cyprus a Estónsko, ktoré majú po 6 poslancov.[1]

Slovensku podľa Zmluvy z Nice prináleží 13 europoslancov. Avšak v prvom volebnom oobdobí po svojom vstupe do EÚ, t.j. 2004-2009, malo Slovensko 14 europoslancov, pretože v tom čase ešte Rumunsko a Bulharsko nevstúpilo do EÚ a väčšina im prináležiacich kresiel bola prerozdelená medzi ostatné členské štáty.[2]

Ako dôsledok tkz. brexitu bude mať Slovensko od volebného obdobia 2019-2024 trvale 14 europolsancov. Vyplýva to z dohody Európskeho parlamentu o prerozdelení časti uvoľnených kresiel Spojeného kráľovstva medzi zostávajúce členské štáty. Zároveň sa zníži celkový počet poslancov Európskeho parlamentu zo 751 na 705.[3]

Voľba poslancov upraviť

Voľby sa konajú každých 5 rokov a to od roku 1979. Predtým boli členovia Európskeho parlamentu delegovaní spomedzi poslancov národných parlamentov. Jednotlivé členské štáty majú právo určiť si, akým spôsobom sa na ich území bude voliť. Napríklad zatiaľ čo na Slovensku sa do Európskeho parlamentu volí v jednom celoštátnom volebnom obvode, v Spojenom kráľovstve sa volí v 12 krajoch. Voľby sa konajú v rovnaký čas vo všetkých členských štátoch EÚ.

Zoznam poslancov Európskeho parlamentu za Slovensko upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Voľby do Európskeho parlamentu na Slovensku v roku 2004
Bližšie informácie v hlavnom článku: Voľby do Európskeho parlamentu na Slovensku v roku 2009
Bližšie informácie v hlavnom článku: Voľby do Európskeho parlamentu na Slovensku v roku 2014
Bližšie informácie v hlavnom článku: Voľby do Európskeho parlamentu na Slovensku v roku 2019

Referencie upraviť

  1. Európsky parlament, oficiálna stránka. Poslanci Európskeho parlamentu [online]. [Cit. 2019-03-13]. Dostupné online.
  2. HNonline. SR bude mať 14 europoslancov [online]. 24.10.2002, [cit. 2019-03-13]. Dostupné online.
  3. SME. Europoslanci definitívne schválili pobrexitovú podobu prerozdelenia mandátov [online]. 13.06.2018, [cit. 2019-03-13]. Dostupné online.

Externé odkazy upraviť