Pracovník

rozlišovacia stránka

Pracovník je:

 • všeobecne:
  • pracujúca osoba, pracujúci[1][2][3], pozri pod práca
  • osoba vykonávajúca istú prácu; osoba, ktorá pozná a vykonáva prácu v nejakom určitom pracovnom odbore (napr. technický pracovník, osvetový pracovník)[4][2]
  • osoba činná v niektorej oblasti ľudského snaženia[2]
  • staršie: netelesne pracujúca osoba, opak robotníka[5], pozri pod duševná práca
 • v ekonómii a ekonomike:
 • v práve:
  • v (česko-)slovenskom práve do roku 1996 podľa vtedajšieho Zákonníka práce (zák. č. 65/1965 Zb.): ekvivalent toho, čo sa v súčasnom zákonníku práce označuje ako zamestnanec [8], pozri pod zamestnanec
  • v práve EÚ: nejasne definovaný pojem, obyčajne širší než pojem zamestnanec v zmysle súčasného slovenského práve (napr. podľa jedného rozhodnutia Súdneho dvora EÚ platí: "Pracovníkom je ten, kto v podriadenosti k inému osobne preňho vykonáva závislú prácu za odmenu")[9], pozri pracovník (právo EÚ)

Iné projekty

upraviť
 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Pracovník
 1. pracovník. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Diel III. p – r. Bratislava : Vydavateľsto SAV, 1963. 912 s. Dostupné online. S. 418.
 2. a b c pracovník. In: Slovník spisovného jazyka českého
 3. a b FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 4. pracovník. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X.
 5. Práca. In: Slovenská reč 1934-35, č. 9-10, S. 250-251[1]
 6. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 7. KOCIANOVÁ, Renata. Personální řízení - Východiska a vývoj, 2., přepracované a rozšířené vydání. [s.l.] : Grada Publishing a.s., 2012. 149 s. ISBN 978-80-247-3269-5. S. 9.
 8. Pozri zdroje v článku zamestnanec
 9. BARANCOVÁ, Helena. Zamestnanec, štatutár a spoločník v pracovnom práve. první. vyd. [s.l.] : [s.n.]. 136 s. Dostupné online. ISBN 978-80-7502-300-1. S. 31-43.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.