Šírenie tepla

(Presmerované z Prenos tepla)

Šírenie tepla (iné názvy: prenos tepla, zdieľanie tepla, transport tepla, výmena tepla, tepelná výmena, prestup tepla) je jeden zo spôsobov prenosu energie. Teplo sa vždy prenáša z telesa/látky/časti látky s vyššou teplotou na teleso/látku/časť látky s nižšou teplotou, v súlade s druhou termodynamickou vetou.

Druhy šírenia tepla (tepelnej výmeny) sú:

Šírenie tepla (tepelná výmena) vždy prebieha tak, že teplejšie teleso odovzdáva časť svojej vnútornej energie chladnejšiemu telesu. Pokusne sa tepelná výmena vykonáva pomocou kalorimetra.

Pri tepelnej výmene platí tzv. zákon výmeny tepla: teplo prijaté chladnejším telesom sa rovná teplu, ktoré odovzdalo teplejšie teleso. Tento zákon je špeciálny prípad Zákona zachovania energie.

Pozri aj

upraviť