Prestup tepla (rozlišovacia stránka)

Prestup tepla môže byť:

Zdroje upraviť

  1. Zdroje pozri v článku prestup tepla.
  2. Malá encyklopédia chémie. 3. vyd. Bratislava : Obzor, 1981. 816 s. (Malé encyklopédie vydavateľstva Obzor.) S. 556, 557, 558.
  3. BADGER, Walther L.; Warren L. McCabe; NA Kutzner. Elemente der Chemie-Ingenieur-Technik (Wissenschaftliche Grundlagen und Arbeitsvorgänge der chemisch-technologischen Apparaturen). Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2013. 494 s. ISBN 978-3-642-91097-5. S. 87.
  4. a b BAFRNEC, Milan; BÁLEŠ, Vladimír; LANGFELDER, Ivan; LONGAUER, Jaroslav. Chemické inžinierstvo. Bratislava : Malé centrum, 1999. 427 s. ISBN 80-967064-3-8. S. 209 a nasl.
  5. heat transfer; heat transmission (a ekvivalentny v ostatných jazykoch) In: Jadrová technika : Anglicko-nemecko-francúzsko-rusko-slovenský slovník. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1987. 803 s.
  6. ft.tul.cz, [cit. 2018-10-24]. Dostupné online.
  7. Nemecko-slovenský technický slovník. 1. vyd. Zväzok 2 M – Z. Bratislava : Alfa, 1993. ISBN 80-05-01192-X. S. 981 dole.
  8. heat transmission (coefficient) (a ekvivalentny v ostatných jazykoch). In: Jadrová technika : Anglicko-nemecko-francúzsko-rusko-slovenský slovník. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1987. 803 s.


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.