Prognostika

vedný odbor skúmajúci princípy metodiky vytvárania prognóz

Prognostika je vedný odbor skúmajúci princípy metodiky vytvárania prognóz.[1][2][3] Prognózy formuluje prognostik.

ReferencieUpraviť

  1. Šaling, Samo; Ivanová-Šalingová, Mária; Maníková, Mária (2008), „prognostika“, Veľký slovník cudzích slov (5. revid. a dopl. vyd.), Bratislava; Prešov: SAMO, str. 897, ISBN 9788089123070 . „1. vedný odbor skúmajúci všeobecné princípy metodiky konštrukcie prognóz rozvoja objektov ľubovoľnej povahy a zákonitosti procesu ich vypracovania“
  2. Petráčková, Věra; Kraus, Jiří, edi. (2005), „prognostika“, Slovník cudzích slov : akademický (2. dopln. a uprav. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 8010003816, http://slovnik.juls.savba.sk/?w=prognostika&s=exact&c=rc31&d=scs&ie=utf-8&oe=utf-8 . „teória a prax vypracúvania prognóz; veda o spôsobe a formách tvorenia prognóz, perspektív vývoja určitého javu“
  3. Kačala, Ján; Pisárčiková, Mária; Považaj, Matej, edi. (2003), „prognostika“, Krátky slovník slovenského jazyka (4. dopl. a uprav. vyd.), Bratislava: Veda, ISBN 802240750X . „vedný odbor zaoberajúci sa prognózovaním“

Pozri ajUpraviť

Externé odkazyUpraviť

ZdrojUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.